Coronaprotocol

Afspraken en werkzaamheden die nodig zijn voor de continuïteit en inhoud van onze dienstverlening, en die niet op afstand kunnen worden uitgevoerd, kunnen in onderling overleg en met toestemming van de opdrachtgever op locatie plaatsvinden.

Op locatie dragen wij zorg voor de nodige maatregelen en de naleving daarvan. Met in achtneming van de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen bieden wij onze opdrachtgevers en cursisten op een veilige manier continuïteit.

Online veiligheidsadvies

Dé oplossing voor al uw veiligheidsvragen:

- online advies
- praktijkdocumenten en checklists
- jaarlijks adviesbezoek
- veiligheidstraining naar keuze

Een compleet online platform m.b.t. veiligheid van objecten, installaties, projecten en processen.

  • Machine
  • Process
  • Culture

Adviesdiensten Machineveiligheid

  • Machine
  • Process
  • Culture

Adviesdiensten Procesveiligheid

  • Machine
  • Process
  • Culture

Adviesdiensten Veiligheidsmanagement en -cultuur