CE-markering

De CE-markering maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen van de Europese Commissie die gericht zijn op het realiseren van een interne markt (wegnemen van handelsbelemmeringen binnen Europa). In de Europese regelgeving is vastgelegd voor welke productgroepen CE-markering van toepassing is. Voor deze productgroepen is een Europese productrichtlijn (of verordening) opgesteld, waarin essentiële eisen worden gesteld met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

CE-MARKERING VAN MACHINES

De Machinerichtlijn (2006/42/EG) is een voorbeeld van een Europese productrichtlijn waarin eisen gesteld worden aan machines die binnen Europa in de handel gebracht worden. In Nederland zijn deze eisen opgenomen in het Warenwetbesluit Machines.

HOE VERLOOPT EEN CE-CONFORMITEITSTRAJECT VOOR EEN MACHINE?

Het is belangrijk om het CE-conformiteitstraject van een machine integraal te borgen in de ontwerp- en realisatie activiteiten. De belangrijkste processen zijn namelijk iteratief en moeten integraal meegenomen worden in het ontwerp- en realisatietraject van de machine. Alle documentatie die hierbij ontstaat moet 10 jaar worden bewaard in het zogenoemde Technisch Dossier. Hiermee kan onderbouwd worden dat de machine in overeenstemming met de relevante productrichtlijnen is gemaakt.

Welke onderdelen zijn onder andere van belang in een CE-Conformiteitstraject?

Onderzoek vooraf:

  • Specificeer de eisen aan de machine, hoe gaat de machine gebruikt worden, wat gaan we met de machine doen en onder welke omstandigheden?
  • Zijn er naast de Machinerichtlijn nog andere richtlijnen van toepassing (bijvoorbeeld EMC, Atex of drukapparatuur)?
  • Is er een productnorm (C-norm) specifiek voor deze machine beschikbaar?
  • Wordt de machine vermeld in bijlage IV van de Machinerichtlijn en onderzoek of een beoordelingsprocedure via een Notified Body moet worden uitgevoerd.

Iteratieve processen gedurende het gehele traject:

  • Risicobeoordeling en risicoreductie.
  • Inventariseren en invulling geven aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (uit o.a. bijlage I van de Machinerichtlijn).
  • Toepassen van geharmoniseerde normen om concrete invulling te geven aan risicoreducerende maatregelen en van toepassing zijnde essentiële eisen.

Met de machine mee te leveren:

  • De gebruiksaanwijzing welke in een notendop alle relevante informatie omvat die nodig is om de machine gedurende de levensduur en in alle gebruiksfasen veilig te kunnen gebruiken.
  • De EG-Verklaring van Overeenstemming. Dit is het juridische document waarmee de fabrikant verklaart dat de machine in overeenstemming is met de van toepassing zijnde productrichtlijnen.
  • Op de machine moet een typeplaat met CE-markering aangebracht worden.

WILT U ADVIES OVER CE-MARKERING?

De technisch adviseurs van D&F zijn gespecialiseerd in de wet- en regelgeving op het gebied van Machineveiligheid. Met meer dan 25 jaar ervaring helpen wij onze klanten in uiteenlopende branches met praktisch advies bij het toepassen van deze wetgeving op zowel nieuwe machines (CE-markering) als bestaande machines (Arbo).

Wij ondersteunen u dan ook graag bij alle CE-aangelegenheden die doorlopen moeten worden voor de CE-markering van uw machine. 

BENT U OP ZOEK NAAR EEN TRAINING CE-MARKERING?

Naast advies biedt D&F’s Safety Academy verschillende trainingen aan over CE-markering. Variërend van een ééndaagse cursus CE-markering tot de 4-daagse Machine Safety Specialist (CE) met TUV Persoonscertificaat.

Bekijk hier het volledige trainingsaanbod: https://www.safety-academy.nl/trainingen/

IN-COMPANY TRAINING

Het is tevens mogelijk om in-company training door ons te laten verzorgen voor een groep medewerkers met dezelfde opleidingsbehoefte in uw bedrijf. Dit geldt voor alle opleidingen die we aanbieden. Voor meer informatie en het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen via info@.nl of bellen naar 076 5040340.

CONTACT

Wilt u meer informatie over CE-markering of over mogelijke ondersteuning op maat? Stel uw vraag aan onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking:

 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340