Elektrische Veiligheid en veiligheidsbesturingen

Veel machines zijn voorzien van een elektrische installatie met een besturingkast. Een niet juist werkende elektrische installatie kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bijvoorbeeld door contact met onder spanning staande delen.

Een machinebesturing bestaat vaak uit veiligheidsfuncties zoals een noodstopcircuit, lichtschermen en functieblokkerende afscherming. Deze functies zijn cruciaal voor een veilige werking van de machine. Het falen hiervan kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Elektrische installaties voor machines

De verplichting om CE-markering aan te brengen op een elektrische installatie kan in principe slechts op grond van een tweetal Europese productrichtlijnen, namelijk de EMC-richtlijn (2004/108/EG) en / of de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG). Dit is alleen voor installaties gebouwd na respectievelijk 1 januari 1996 en 1 januari 1997.

De besturing en bediening van een installatie zijn meestal in een schakelkast samengebouwd. Veel van de (losse) componenten zullen geen apparaat zijn in de zin van de EMC-richtlijn (2004/108/EG). De fabrikanten en leveranciers hiervan zijn dan niet wettelijk verplicht om aan de EMC-eisen te voldoen. De machinebouwer (leverancier van een installatie of machine) heeft deze verplichting wel. Als een machine samengesteld wordt uit componenten die afzonderlijk aan alle EMC-eisen voldoen, wil dit nog niet zeggen dat de totale machine ook zal voldoen (denk hierbij aan het aardingscircuit).

De belangrijkste norm voor elektrische installaties van industriële machines is de EN-IEC 60204-1. Deze norm geeft invulling aan de eisen uit de Laagspanningsrichtlijn. De besturingskast met alle afgaande bekabeling met daarop aangesloten de sensoren en motoren valt onder deze norm. Daarnaast is meestal de norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen de EN-IEC 61439 van toepassing.

De elektrische installatie van een gebouw tot aan de hoofdschakelaar van een besturingskast van een machine, valt onder het toepassingsgebied van andere normen, bijvoorbeeld de NEN 1010. Voor huishoudelijk gebruikte machines en apparaten geldt de EN-IEC 60335-1.

Technische ondersteuning voor uw elektrische installatie

D&F biedt u technische ondersteuning door middel van coaching of advies. Daarnaast laten wij zien hoe u veiligheidsberekeningen maakt volgens EN 62061 (SIL) en EN ISO 13849-1 (PL). Wilt u meer informatie of vrijblijvend een kennismakingsgesprek neem dan contact op via info@denf.nl of telefonisch via 076 5040340

Klik hier voor meer informatie over veiligheidsbesturingen en de veiligheid van installaties volgens SIL en PL

Trainingen

De trainingen van D&F zijn gericht op het begrijpen en praktisch toepassen van normen. Op het gebied van Elektrische veiligheid en veiilgheidsbesturingen geven wij de volgende trainingen:

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340