LOTOTO (Lock Out, Tag Out, Try Out)

In de Europese richtlijnen zijn minimumvoorschriften vastgelegd over veiligheid en gezondheid voor het gebruik van machines, apparaten, gereedschappen en installaties op het werk (2009/104/EG). De vereiste veiligheid en gezondheid van werknemers moet ook gewaarborgd worden tijdens onderhoudswerkzaamheden, hierbij dient dan vaak een deel van het (productie)proces stilgelegd te worden. Het personeel moet goed hierover geïnformeerd zijn zodat tijdens onderhoud het proces niet ongewenst gestart kan worden, wat zou kunnen leiden tot een bedrijfsongeval.

Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voorafgaand aan de uitvoering van onderhoud, storing of calamiteit. LOTOTO is noodzakelijk om ongewenst inschakelen, activeren en/of openen tijdens werkzaamheden te voorkomen, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Het toepassen van LOTOTO is gericht op het beschermen van personen die werkzaamheden uitvoeren aan installaties, machines of apparatuur, die zijn voorzien van energiebronnen, of die opgeslagen energie bevatten. Dit gebeurt door het creëren van een fysieke afscherming.

Wat is de LOTOTO procedure?

Om zeker te weten dat er veilig kan worden gewerkt is er de LOTOTO-procedure, ofwel blokkeren, markeren en controleren. LOTOTO is een relatief eenvoudige methode waarmee ook tijdens onderhoudswerkzaamheden de veiligheid en gezondheid van personeel te waarborgen is. Binnen de LOTOTO-procedure is het van cruciaal belang dat het potentiële gevaar van de machines wordt geïdentificeerd. Zo kunnen bedrijfsongevallen worden voorkomen. Dit geeft ook uw personeel weer een veiliger gevoel op de werkvloer.

Hoe werkt de LOTOTO Procedure?

Een LOTOTO-procedure bestaat uit een groot aantal stappen. Kort samengevat bestaat de procedure uit drie onderdelen: Lock Out, Tag Out, Try Out. Lock Out houdt in dat de energiebron waarmee de machine wordt aan- en uitgeschakeld wordt vergrendeld, vaak met een hangslot. Vervolgens wordt er een label aangebracht, waarop te zien is dat de machine in onderhoud is en wie hier mee bezig is. In de laatste fase, Try Out, dient gecontroleerd te worden of de energiebron daadwerkelijk veilig is gesteld. Dit wordt gedaan door de bediening van de machine te testen. Reageert of beweegt de machine? Dan is deze niet voldoende veilig gesteld en moet dit alsnog gebeuren.

Doordat er veel komt kijken bij deze procedure is het van belang iedereen die met het proces te maken heeft te betrekken bij de implementatie. Betrokkenheid is belangrijk, omdat werknemers dan precies weten wat zij moeten doen op het moment dat er onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan één van de machines. Nadat u de LOTOTO-procedure heeft ingevoerd, is het belangrijk dat de procedure, werkinstructies en de werkwijze worden geëvalueerd en dat eventuele verbeterpunten worden doorgevoerd.

Waarom is LOTOTO ZO BELANGRIJK?

Jaarlijks gebeuren er duizenden arbeidsongevallen tijdens het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerken aan industriële machines. De meeste van deze ongevallen zijn toe te wijden aan niet-uitgeschakelde krachtbronnen. Om er voor te zorgen dat onderhoudswerkzaamheden aan de machines veilig kunnen worden uitgevoerd is het belangrijk dat de machine helemaal uit staat en niet kan worden opgestart voordat de werkzaamheden zijn afgerond. Hiervoor gebruikt u de LOTOTO-procedure. Door gebruik te maken van de LOTOTO-procedure kan er nooit per ongeluk iemand de machine opstarten terwijl er onderhoud wordt verricht. Hierdoor voorkomt u bedrijfsongevallen met monteurs die aan een machine bezig zijn.

Professionele uitvoering en advies

D&F kan het LOTOTO traject volledig voor u uitvoeren, inclusief het schrijven van LOTOTO-werkinstructies en advies over vergrendelingsmiddelen. Het volledig ontzorgen is iets wat steeds vaker voorkomt vanwege capaciteitsgebrek. Ook kunnen we uw organisatie trainen
(Video en PowerPoint trainingsmateriaal) en coachen waarbij u gaande weg steeds meer
werkzaamheden zelfstandig gaat uitvoeren en waarbij D&F al dan niet steekproefsgewijs de
eindcontrole uitvoert en bij het testen op juistheid en compleetheid aanwezig is.

Download hier de complete Whitepaper LOTOTO.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of bellen naar 076 5040 340.  

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340