Richtlijn Arbeidsmiddelen

Op het gebied van Europese Richtlijnen is er veel nieuwe regelgeving voor machines en arbeidsmiddelen. Een deel van deze regelgeving is gebaseerd op Europese productrichtlijnen, herkenbaar aan de CE-markering. Een ander deel is gebaseerd op Europese sociale Richtlijnen (voor de werkgever).

Risico's van arbeidsmiddelen

In de praktijk blijkt dat de risico's van arbeidsmiddelen onvoldoende of niet beoordeeld zijn. Uit een degelijk uitgevoerde Risico-inventarisatie en -evaluatie komt vaak naar voren dat de belangrijkste gevaren zich in het machinepark manifesteren. Daarom dient hiervoor een risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Een risicobeoordeling is een tijdrovend proces en vergt veel kennis van zowel de Richtlijnen als de normen. In de 'Gebruiksfase' van alle arbeidsmiddelen zijn eisen gesteld aan bijvoorbeeld onderhoud, periodieke inspecties en keuringen, maar ook aan opleiding en instructie van werknemers.

Werkgever is verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen 

Op grond van de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen die hij aan zijn personeel ter beschikking stelt, ook als machines voorzien zijn van CE-markering. In dit stadium is een goede begeleiding dan ook noodzakelijk. D&F Consulting B.V. speelt als specialist op dit gebied een belangrijke rol. Als u de zaak goed voor elkaar heeft, bent u een betere gesprekspartner voor de Arbeidsinspectie en is de kans op problemen bij voorbaat klein.

De Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG) is geïmplementeerd in het Arbobesluit, hoofdstuk 7. De doelstelling van het plan van aanpak is een veilig arbeidsmiddel en voldoen aan de nationale wetgeving. Het plan van aanpak is voor ieder bedrijf anders.

Stappenplan Richtlijn arbeidsmiddelen door D&F

Alle werkzaamheden kunt u aan ons uitbesteden of u schakelt ons in voor bijvoorbeeld coaching en training.
D&F werkt volgens dit stappenplan:

Fase 1     Technische veiligheid
Fase 2     Keuren
Fase 3     Systeem

Met onze kennis en de uitgewerkte documentatie over de Richtlijn Arbeidsmiddelen, kunt u uw investeringen efficiënt plannen en de rentabiliteit van uw installatie optimaliseren.

Meer informatie over de uitvoering, plan van aanpak van de Richlijn Arbeidsmiddelen en andere onderwerpen vindt u in onze brochure "Stappenplan Richtlijn Arbeidsmiddelen". U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via ons contactformulier of bellen naar 076 5040 340.  

Training richtlijn arbeidsmiddelen

D&F biedt de ééndaagse training richtlijn arbeidsmiddelen aan voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van arbeidsmiddelen in een bedrijf. Arbeidsmiddelen kunnen machines, installaties of gereedschappen zijn.

Klik hier voor meer informatie & trainingsdata van de training richtlijn arbeidsmiddelen.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340