Procesveiligheid

Procesveiligheid

De overheid heeft Procesveiligheid gerelateerde eisen neergelegd in wet- en regelgeving zoals BRZO-PBZO, de ARIE-regeling, Bevi, warenwetregeling drukapparatuur of ATEX.

 

risico's beheersen met hulp van D&F

Gedurende de levenscyclus van een installatie (van ontwerp tot en met ontmanteling) helpen we u om “compliant” te zijn. Daarnaast kunnen wij u helpen met verschillende risicostudies waaronder QRA, HAZOP, HAZID, SWIFT, FME(C)A, SIL studies en LOPA. Ook bieden wij ondersteuning bij ontwerp druk analyses en ontlastklep scenario’s.

Explosieveiligheid (ATEX)

Een bijzondere expertise binnen procesveiligheid is explosieveiligheid (ATEX). Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. D&F helpt u met de gevarenbronanalyse, de zonering, de ontstekingsbronanalyse en het explosieveiligheidsdocument. In onze Safety Academy vindt u een uitgebreid pallet trainingen rondom procesveiligheid en ATEX van basis tot zeer diepgaand. Het opleidingsinstituut van D&F is officieel erkend door Stichting ATEX.

Process Safety Management

Process Safety Management (PSM) gaat niet over technische veiligheidsaspecten maar vooral over de borging van organisatorische veiligheidsrisico’s in uw veiligheidsbeheersysteem (VBS). Denk bijvoorbeeld aan de risico’s van een niet goed
opgezet MOC programma, onderhoud/inspectie, een werkvergunningssysteem of een gebrekkige borging van informatie. In totaliteit zijn er meer dan 20 aparte elementen in een VBS die bijdragen aan de procesveiligheid van uw installatie. D&F helpt bij het opzetten of het verbeteren hiervan. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor ondersteuning bij Audits/Assessments, Due Diligence en Incidentanalyses.

Samenhang Machineveiligheid en Procesveiligheid

Veel bedrijven zien procesveiligheid en machineveiligheid als aparte vakgebieden. Toch vertonen de wetten, regels en normen voor beide disciplines overlapping. 

Echter steeds vaker komt de vraag of deze vakgebieden niet te integreren zijn. Een eerste inventarisatie levert  direct een aantal overlappingen op, zoals de Machinerichtlijn, de PED en ATEX 114 richtlijn, CE-markering, technische- en gebruikersdocumentatie, kennis van normen, SIL, organisatie in de gebruiksfase (MoC) en het belang van een goede risicobeoordeling.

Professioneel advies

D&F heeft meerdere experts op het gebied van procesveiligheid. Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze veiligheidsadviseurs:

  • telefonisch contact via (076) 50 40 340
  • stel uw vraag direct via het contactformulier

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340