Explosieveiligheid - ATEX 114 (voorheen ATEX 95)

De doelstelling van Richtlijn 2014/34/EU (beter bekend als de ATEX 114 Richtlijn) is het vrije verkeer te waarborgen voor producten waarop ze van toepassing is op het grondgebied van de EER.  De ATEX 114 Richtlijn vervangt de ATEX 95 Richtlijn 94/9/EG.

De ATEX 114 Richtlijn is van toepassing voor de rechtspersoon die de betreffende producten in de handel brengt en/of in bedrijf stelt, ongeacht of dit nu de fabrikant is, diens gemachtigde, de importeur of enig andere verantwoordelijk persoon. Dit kan ook de werkgever zijn op het moment dat een apparaat of installatie op het eigen bedrijf wordt gebouwd, gewijzigd of uitgebreid.

De Richtlijn 2014/34/EU (beter bekend als de ATEX 114 Richtlijn) is van toepassing op apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. 

Warenwetbesluit explosieveilig materieel

De ATEX 114 Richtlijn is een Europese richtlijn 2014/34/EU in Nederland vastgelegd in het 'Warenwetbesluit Explosieveilig Materieel'. De richtlijn is bestemd voor producenten van materieel dat geschikt is om toegepast te worden in ruimten waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen.
Ook apparatuur waarin of waardoor explosiegevaar kan onstaan, valt onder de ATEX 114 Richtlijn.

Verplichtingen voor de fabrikant

De fabrikant is verplicht apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen explosieveilig te ontwerpen en te assembleren op grond van de ATEX 114 Richtlijn.
De verplichtingen voor de fabrikant zijn:

  • Bepalen categorie (1,2 of 3)
  • Opstellen risicobeoordeling
  • Opstellen technisch dossier (TD)
  • Opstellen gebruikershandleiding
  • Opstellen EU Verklaring van Overeenstemming
  • Aanbrengen CE-markering en verplichte symbolen

D&F heeft ATEX specialisme in huis

Wij kunnen u coaching geven of een volledige ATEX 114 CE projectaudit uitvoeren. De doelstelling van de audit is het beoordelen van de CE-markering en onderliggende documentatie. De interne procedures om te komen tot een CE-markering worden beoordeeld op doelmatigheid en volledigheid. U hoeft dus niet (direct) alle kennis over ATEX 114 in huis te hebben.

  • Wanneer u ons wenst in te schakelen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 076 5040340.

Explosieveiligheidstrainingen

ATEX informatie Pocketboekje (gratis)

  • TIP: Vraag gratis de D&F Pocket ATEX aan. Het pocketboekje bevat up-to-date informatie over explosieveiligheid en de ATEX Richtlijnen.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340