Explosieveiligheid - ATEX 153 (voorheen ATEX 137)

De ATEX 153 Richtlijn (voorheen ATEX 137) vormt een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij bijvoorbeeld productiebedrijven of bedrijven die brandbare stoffen verwerken. De ATEX 153 Richtlijn is vanaf 1 juli 2006 verplicht.

ATEX 153 Richtlijn

De officiële benaming van de ATEX 153 Richtlijn is:
Richtlijn 1999/92/EG van het Europees parlement en de raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de veiligheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen oplopen (vijftien bijzondere richtlijn in de zon van artikel 16, lid 1 van Richtlijn 89/391/EG).

De ATEX 153 Richtlijn vormt een verlengstuk van de ATEX 114 Richtlijn en is van toepassing op de eigenaar of gebruiker van de installatie (de werkgever). Het explosieveiligheidsdocument (EVD) beschrijft hoe de explosierisico's weggenomen of beheerst zijn, dit document hoeft niet te worden getoetst door een kerndeskundige. De basisgedachte van de ATEX 153 Richtlijn is het creëren van een minimaal vereist veiligheidsniveau om explosiegevaar te voorkomen. De veiligheid moet worden bekeken op grond van alle processtappen die in een bedrijf kunnen voorkomen.

Verplichtingen werkgever vanuit ATEX 153 

  • Uitvoeren risicobeoordeling inclusief explosierisico's
  • Opstellen coördinatieprocedures
  • Opstellen zoneringsplan
  • Opstellen explosieveiligheidsdocument (EVD)
  • Periodieke inspecties en instructies
  • Scholing van iedereen die in aanraking komt met of werkzaam is in explosiegevaarlijke gebieden

Uitzondering ATEX 153 Richtlijn

De ATEX 153 Richtlijn is niet van toepassing voor ruimten die worden gebruikt voor medische behandeling van patiënten, gastoestellen (90/396/EG), springstoffen of chemisch instabiele stoffen, winningindustriën, vervoersmiddelen over land, door de lucht en over het water. Vervoermiddelen die gebruikt worden op explosieve plaatsen zijn niet uitgesloten.

D&F is uw ATEX expert

D&F Consulting B.V. is expert op ATEX gebied en werkt voor zowel eindgebruikers als voor de fabrikant van EX apparatuur. De praktische toepassing van ATEX-wet- en regelgeving is één van onze kernactiviteiten en geen dienst die we ‘er even bij doen’. Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat de voor- en nadelen van voorgeschreven veiligheidsmaatregelen met elkaar te vergelijken en tot een optimale oplossing te komen.
De aanpak van D&F is onafhankelijk. Er zijn tal van voorbeelden te noemen waar D&F een belangrijke kostenbesparing heeft weten te realiseren.

  • Benieuwd naar wat D&F voor u kan doen? Neem contact met ons op via info@denf.nl

Explosieveiligheidstrainingen

ATEX informatie Pocketboekje (gratis)

  • TIP: Vraag gratis de D&F Pocket ATEX aan. Het pocketboekje bevat up-to-date informatie over explosieveiligheid en de ATEX Richtlijnen.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340