Explosieveiligheid - Explosieveiligheidsdocument

Volgens artikel 8 ATEX 153 (99/92/EG) is de werkgever verplicht een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. Dit explosieveiligheidsdocument moet ten minste de volgende informatie bevatten:

  • De plaatsen waar explosiegevaar heerst zijn geïdentificeerd en het risico is beoordeeld, afdoende maatregelen zijn getroffen dit risico beheersbaar te maken (of weg te nemen), de zonering van die plaatsen met ex-gevaar en toepassing van de minimum voorschriften uit de 99/92/EG bijlage II
  • dat arbeidsplaats en -middelen worden ontworpen, bediend en onderhouden conform het heersende risico (risk based)
  • dat arbeidsmiddelen veilig worden gebruikt conform de richtlijn 89/655/EG (arbeidsmiddelenrichtlijn)

Samenstelling explosieveiligheidsdocument

Het EVD moet voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig zijn. Het moet worden herzien wanneer wijzigingen plaatsvinden op de arbeidsplaats, aan arbeidsmiddelen of het arbeidsproces. Het explosieveiligheidsdocument (EVD) mag worden samengesteld uit bestaande risicobeoordelingen voor zover relevant en correct én conform geldende richtlijnen. Het EVD mag u zien als een 'levend document' wat continu aandacht vraagt.

Updaten explosieveiligheidsdocument

Schakel D&F in voor het schrijven en up-to-date houden van uw explosieveiligheidsdocument (EVD). Een up-to-date explosieveiligheidsdocument levert u de volgende voordelen op: 

  • U heeft een compleet inzicht in alle risico's
  • Alle openstaande actiepunten in één overzicht
  • Meetbare resultaten
  • Tijdbesparing

Opleiden van personeel

De ATEX 153 Richtlijn stelt in bijlage II  A verplicht dat de werkgever verantwoordelijk is voor het opleiden van zijn personeel wanneer deze werkzaam zijn in een explosiegevaarlijke omgeving.
Citaat: "De werkgever verschaft werknemers die werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar."
D&F heeft hiervoor diverse mogelijkheden qua trainingen op het gebied van open inschrijving maar ook online trainingen en opfriscursussen.

Schrijf uw EVD met D&F

De 8-daagse masterclass ATEX behandeld alle belangrijke zaken over explosieveiligheid, zo ook het explosieveiligheidsdocument (EVD). De cursist schrijft zelfstandig een explosieveiligheidsdocument, want dat is de eindopdracht die onderdeel uitmaakt van het examen. Klik hier voor meer informatie over de masterclass ATEX.

 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340