Explosieveiligheid - IECEx persoonscertificering

wat is IECEx?

Binnen diverse bedrijven komen explosieve atmosferen voor. Dit zijn gebieden waar door brandbare gassen, dampen, nevels en/of vaste stoffen in meer of mindere mate een explosierisico heerst. In deze gebieden moeten onder meer maatregelen worden genomen tegen ontstekingsbronnen en is het verplicht om werknemers doeltreffend voor te lichten over de risico's die in deze gebieden aanwezig kunnen zijn.

Het IECEx (International Electrotechnical Commission Explosive atmospheres) heeft een internationaal systeem opgericht waarmee zowel fabrikanten als werknemers het veiligheidsniveau van hun producten, systemen en/of werknemers kunnen laten beoordelen en certificeren. Het IECEx systeem richt zich hierbij op de volgende drie peilers:

 1. Fabrikanten
 2. Dienstverleners
 3. Werkgevers (IECEx05)

Wat is IECEx05?

Het IECEx05 systeem is gericht op Persoonscertificering. Het doel van IECEx05 is om kennis en werkervaring inzichtelijk te maken. Met een IECEx05 Certificate of Personnel Competence kan op eenvoudige wijze worden beoordeeld of uw werknemers, contractors en/of onderaannemers voldoende zijn opgeleid om op een veilige wijze werkzaamheden in, of in de nabijheid van, explosieve atmosferen te kunnen uitvoeren.

De modulen van IECEx05

IECEx05 is opgebouwd uit de volgende modulen:

 • Ex 000  - Basiskennis en bewustwording
 • Ex 001  - Basisprincipes voor het werken in explosieve atmosferen
 • Ex 002  - Zone-indeling
 • Ex 003  - Installatie van explosieveilig elektrisch materieel
 • Ex 004  - Onderhoud van explosieveilig elektrisch materieel
 • Ex 005  - Reparatie en revisie van explosieveilig materieel
 • Ex 006  - Testen van explosieveilige elektrische installaties
 • Ex 007  - Visuele en nauwkeurige inspecties van elektrisch explosieveilig materieel
 • Ex 008  - Gedetailleerde inspecties van elektrisch explosieveilig materieel
 • Ex 009  - Ontwerp van elektrische installaties
 • Ex 010  - Auditen van een explosieveilige elektrische installatie
 • Ex 011  - Beheer en opstellen explosieveiligheidsdocument*

* dit betreft geen officiële IECEx05 module. Deze module is specifiek gericht op de Nederlandse Wet- en Regelgeving. Vanaf mei 2016 is het mogelijk om personen voor module 011 te certificeren.

D&F biedt speciale explosieveiligheidstrainingen gericht op Module: Ex 000, Ex 001, Ex 002, Ex 003 en Ex 011. Tevens is het mogelijk hiervoor examen te doen. Klik hier voor meer informatie over de IECEx05 trainingsmodules.

meer info over persoonscertificering IECEx 005meer info over persoonscertificering IECEx 005

De voordelen van IECEx05 gecertificeerde werknemers

Met IECEx05 gecertificeerde werknemers voldoet u (in de meeste gevallen) aan de voorlichtingseis die is opgenomen in artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet. U kunt aantonen welke werknemers tot welke werkzaamheden zijn opgeleid en over welke werkervaring zij beschikken.

Na het volgen van de IECEx05 modulen zijn uw werknemers in staat om werkzaamheden in explosieve atmosferen op een veilige wijze uit te voeren.

IECEx05 certificaat als toegangsbewijs

Aannemers worden steeds meer verplicht om een IECEx05 certificaat te overleggen zodra zij werkzaamheden in, of in de nabijheid van, explosieve atmosferen moeten verrichten. Zonder dit certificaat mogen diverse bedrijfsterreinen simpelweg niet eens meer worden betreden. Het systeem is internationaal en reeds in 31 landen erkend.

Die landen zijn: Australië, Brazilië, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, India, Italië, Japan, Korea, Kroatië, Maleisië, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland, Singapore, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Ben ik verplicht om een training te volgen?

U bent niet verplicht om een training te volgen. De praktijk wijst echter uit dat de slagingskans aanzienlijk toeneemt na het volgen van één of meer van de IECEx05 trainingsmodulen van D&F Consulting B.V..

Onze trainers hebben jarenlange ervaring op het vlak van explosieveiligheid en zitting in diverse normcommissies. Hierdoor zijn zij in staat om de veelal ingewikkelde normatieve teksten helder uit te leggen en te spiegelen aan praktijksituaties. Tevens zijn zij op de hoogte van de door de wetgever geaccepteerde stand der techniek.

IECEx trainingsmodules

Zorg dat u goed voorbereid bent voor het examen! Volg de onderstaande trainingsmodules IECEx05 via D&F:

Voor de training ATEX-Ex 002 Classificatie (zonering) geldt dat deze kan worden gespecificeerd voor:

 • Explosieve atmosferen door gassen, dampen en nevels
 • Explosieve atmosferen door vaste stoffen

Neem contact met ons op voor meer informatie.

hoe haal ik een IECEx certificaat?

Na het succesvol volgen van één of meer van de IECEx05 modulen binnen D&F ontvangt u een bewijs van deelname. Om daarnaast ook een CoPC (Certificate of Personnel Competence) te ontvangen dient er tevens een theorie- en/of praktijk examen te worden afgelegd en een CV ('Evidence file') te worden aangeleverd.

In dit CV staat welke werkzaamheden u reeds heeft uitgevoerd in relatie tot explosieveiligheid en welke opleidingen u heeft gevolgd. Zodra uw CV goed is bevonden en uw examen met voldoende gevolg is afgelegd ontvangt u een CoPC (Certificate of Personnel Competence). Het CoPC wordt in het Engels uitgegeven.

 

examen doen

Het afleggen van een theorie- en/of praktijkexamen is een vereiste voor het verkrijgen van een CoPC (Certificate of personnel competence). Het examen wordt in het Nederlands, Engels of Duits afgenomen door een IECEx05 erkend examenbureau (Dekra) en bestaat uit een aantal meerkeuze en open vragen. De beruchte ‘knock-out’ vragen (waarbij één foutief antwoord tot een onvoldoende leidde) zijn uit het examen verwijderd. De examens zijn als volgt opgebouwd:

Examenkosten IECEx05 persoonscertificering
 
Vanaf heden is het ook mogelijk om voor EX 000 examen te doen. Dit examen duurt 35 minuten en de kosten bedragen € 35,- per persoon exclusief BTW.

Gedurende het examen mag gebruik worden gemaakt van literatuur zoals normen of lesboeken. Internet (door middel van tablet, laptop, telefoon of ander apparaat) is niet toegestaan.

Examens worden iedere laatste vrijdag van de maand op de examenlocatie van de Dekra afgenomen. Het is noodzakelijk dat u zich uiterlijk twee dagen van te voren inschrijft.U kunt er eveneens voor kiezen om het examen op locatie af te laten nemen. Dit is mogelijk vanaf 5 deelnemers. De kosten hiervoor zijn op aanvraag.

Gemaakte examens kunnen op een later tijdstip bij de Dekra op locatie worden ingezien.

D&F is uw IECEx05 expert

Neem contact met ons op voor meer informatie over het behalen van uw IECEx05 persoonscertificaat:

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340