Gevaarlijke stoffen ARIE

ARIE staat voor Aanvullende Risico Inventarisatie en -evaluatie. De ARIE-regeling is een aanvullende risico inventarisatie en -evaluatie voor risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en vervangt de AVR (Arbeids Veiligheids Rapportage).

Er mag gesteld worden dat grotere bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen veelal te maken hebben met het BRZO en de kleinere bedrijven met de ARIE-regeling.

Een ARIE bedrijf wordt door de Arbeidsinspectie gecontroleerd. De controle op BRZO bedrijven is een gezamenlijke taak van bevoegd gezag Wet Milieubeheer, AI en Brandweer (rampbestrijding). De verplichtingen uit beide wetgeving is op elkaar afgestemd, maar kent ook verschillen.

BRZO bedrijven kunnen ook ARIE-plichtig zijn. De ARIE-regeling kent vergelijkbare verplichtingen zoals de BRZO-basisverplichtingen. Klik hier als u meer over BRZO wilt lezen.

ARIE verplichtingen

De verplichtingen die de ARIE-regeling met zich meebrengt zijn:

1. Het opstellen van een risico inventarisatie en -evaluatie over gevaren en risico´s van zware
    ongevallen voor aangewezen installaties (Loss Of Containment (LOC) Scenario’s)
2. Het voeren van een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)
3. Het uitwerken van het PBZO in een veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
4. Invoeren van een intern noodplan ( als onderdeel van VBS)
5. Plan van aanpak voor risicovermindering

Voldoen aan ARIE verplichtingen  

D&F helpt u voldoen aan de ARIE-verplichtingen. Sommige ARIE-verplichtingen zijn aanvullend op de algemene RI&E. Stapsgewijs kunnen wij u ondersteunen door het opstellen van de RI&E ongevallen gevaarlijke stoffen en ARIE scenario's.

Voor vrijblijvend meer informatie kunt u een afspraak maken met een van onze adviseurs. Dit kan via info@denf.nl of telefonisch via 076 5040340.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340