Gevaarlijke stoffen BEVI

BEVI is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen: het Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer. Het BEVI stelt eisen aan het risico dat bedrijven mogen veroorzaken voor hun omgeving (Plaatsgebonden Risico). Daarnaast gaat het besluit in op de kans op een ramp waarbij een groep mensen betrokken is (Groepsrisico). Het BEVI bevat een saneringsverplichting voor inrichtingen die de wettelijke grenswaarde van het Plaatsgebonden Risico overschrijden.

Het BEVI is mede gebaseerd op de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is het BEVI van invloed op het verlenen van Milieuvergunningen.

Advies over BEVI door D&F

De expertise van D&F Consulting B.V. richt zich op basis van:

  • Bestuderen bestaande vergunningen.
  • Vaststellen risicocategorie via drempeltabel.

 

Voor meer informatie maken wij graag een afspraak met u. Bel voor een afspraak met een van onze adviseurs via telefoonnummer 076 5040340.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340