Gevaarlijke stoffen BRZO

Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999) is onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso-II Richtlijn (96/82/EEG). De implementatie van deze richtlijn heeft ook effect op onder andere de ARBO wet en de Wet Milieubeheer. De BRZO moet dan ook in relatie gebracht worden met deze wetgeving en bijbehorende besluiten.

BRZO verplichtingen

De verplichtingen uit het BRZO worden bepaald door de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen een inrichting. Het BRZO kent daartoe drie niveaus. Onder de drempelwaarde zijn er geen verplichtingen uit het BRZO. Boven het eerste niveau moeten bedrijven voldoen aan de basisverplichtingen uit BRZO. Dit worden PBZO (Preventie Beleid Zware Ongevallen) bedrijven genoemd. Boven het hoogste niveau zijn er aanvullende verplichtingen. Dit zijn de zogenaamde VR (veiligheidsrapportage) bedrijven.

Het besluit stelt eisen aan de bescherming van de werknemers en de omgeving. In Nederland vallen ongeveer 400 bedrijven onder deze Regelgeving. Deze groep bestaat uit zowel complexe chemische procesindustrieën als eenvoudige opslagbedrijven. Toezicht op bedrijven met BRZO plicht is een gezamenlijke taak van het bevoegd gezag in het kader van de Wet Milieubeheer, Rampbestrijding (brandweer) en de Arbeidsinspectie.

Voorbeelden BRZO verplichtingen

1. Het opstellen van een Veiligheidsrapport (VR) (alleen hoogste categorie)
2. Het uitvoeren van een Kwantitatieve Risico-analyse (QRA). (alleen hoogste categorie)
3. Het uitvoeren van een Milieu Risico-analyse (MRA). (alleen hoogste categorie)
4. Het voeren van een Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO)
5. Het uitwerken van het PBZO in een veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
6. Het plan van aanpak voor risicovermindering

BRZO informatie & werkzaamheden 

D&F is uw kennisbron over BRZO!  Samen met u wordt bekeken welke werkzaamheden, inventarisaties en documenten nodig zijn om te voldoen aan de BRZO verplichtingen.

  • Bel voor een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs via telefoonnummer 076 5040340. Of stuur een e-mail naar info@denf.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340