Gevaarlijke stoffen Legionella

In Nederland zijn er twee delen wet- en regelgevingen waar het onderwerp legionellapreventie aan de orde komt. De eerste is het Drinkwaterbesluit en de tweede is de Arbowet en specifiek arbobeleidsregel 4.87-1.

Drinkwaterbesluit

Dit besluit formuleert in algemene termen de plicht om te zorgen voor deugdelijk drinkwater. Toepassingsgebied kan onder andere zijn; boorplatforms en verwante inrichtingen en de categorie overige bedrijven en instellingen (proceswater, water in de kantoren, voeding voor de nood(oog) douches).

Arbowet en arbobeleidsregel 4.87-1

De titel van de beleidsregel is: “Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriën”.

In een RI&E wordt aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding, groei, van de legionella bacterie te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan voorkomen van vernevelen, voorkomen van stilstaand water, voorkomen van watertemperaturen die bevorderlijk zijn voor de vermeerdering van legionellabacteriën, beperken van het gebruik van materialen die bacteriën en andere micro-organismen kunnen bevatten of een voedingsbodem zijn voor legionellabacteriën, schoonhouden van het water in de installatie, toepassen van waterbehandelingstechnieken en een juiste en veilige werking van de installatie conform de processpecificaties, zodat de waterkwaliteit wordt gewaarborgd.

Legionellapreventie door D&F 

Er zijn verschillende varianten van advies door D&F mogelijk over legionellapreventie. Onderstaand geeft een overzicht van de werkzaamheden die D&F voor u kan verrichten:

  • Beoordeling in hoeverre Wet- en Regelgeving van toepassing is.
  • Inventariseren van risicogebieden aan de hand van inventarisatie ter plaatse.
  • Aangeven van de risicogebieden aan de hand van de Arbowet.
  • Praktische aanbevelingen voor risicoreducerende maatregelen (technisch, organisatorisch).
  • Opstellen RI&E legionella.
  • Verwerking in een beheerssysteem (organisatorisch).

Vragen?

Voor al uw vragen over Legionella, kunt u bij D&F terecht.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340