Gevaarlijke stoffen en milieu

D&F is actief in technische omgevingen, met name in de industriële en logistieke sector. Juist in die omgevingen kunnen gevaarlijke stoffen worden gebruikt. De gevaren die daar heersen zijn: brandgevaar, explosiegevaar, vergiftigingsgevaar, verstikkingsgevaar of straling. Naast de directe gevaren voor werknemers gelden ook milieu eisen voor gevaarlijke stoffen.
Er zijn grote risico's verbonden aan de productie, opslag en behandeling van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit geldt zeker als er niet uiterst veilig en zorgvuldig mee wordt omgegaan. Denk hierbij aan:

  • De vuurwerkramp in Enschede in 2000
  • De brand op het bedrijventerrein in Moerdijk in januari 2011

Gevaarlijk stoffenbeleid

Er zijn veel tools en kennis nodig om een gevaarlijk stoffen beleid te maken, D&F heeft die kennis en tools in huis. Daarom kan D&F u uitstekend adviseren over bestaande en nieuwe wetgeving of helpen met het opstellen van jaarverslagen. Er zijn veel voordelen verbonden aan een externe veiligheidsadviseur, een voorbeeld daarvan is dat u een grote kennisbron en deskundigheid in huis heeft waarvan u gebruikmaakt.

  • Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem dan contact op via info@denf.nl of via 076 5040340 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340