Gevaarlijke stoffen Reach

REACH is een complexe verordening, met verschillende overgangstermijnen: binnen een periode van 11 jaar dienen alle chemicaliën die onder de REACH-verordening vallen geregistreerd te zijn. De stoffen die in grote hoeveelheden geproduceerd en geïmporteerd worden en de zorgwekkende stoffen zullen als eerste geregistreerd worden.

REACH in het kort

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Authorisatie van CHemicaliën. De REACH-verordening komt in de plaats van ruim zestig bestaande richtlijnen en verordeningen, waaronder onder andere de Verordening Bestaande Stoffen, de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn de Verbodsrichtlijn en alle onderliggende richtlijnen en verordeningen.

Binnen de REACH verordening worden drie groepen onderscheiden:

  • Importeurs, fabrikanten
  • Distributeurs
  • Eindgebruikers

Voor de drie onderscheiden groepen gelden verschillende verplichtingen. Binnen de REACH verordening kan één bedrijf echter meerdere rollen spelen. Zo is het mogelijk dat een producent ook een eindgebruiker is.

Wanneer REACH

Het feit dat u bijvoorbeeld levensmiddelen produceert, wil niet direct zeggen dat u helemaal niets met REACH te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan hulpstoffen die u tijdens uw productieproces gebruikt. 
D&F gaat voor u na welke chemicaliën wel en welke niet onder de REACH-verordening vallen met behulp van de REACH Quickscan. Hierbij maken wij gebruik van de bestaande databases.  

D&F stelt voor u een plan op, zodat u per categorie tijdig aan de REACH-verordening kunt voldoen. Wilt u meer informatie over REACH? 

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340