D&F wordt Kader

QRA

QRA staat voor ‘Quantitative Risk Analysis’ ofwel Kwantitatieve Risico Analyse. Deze analyse maakt risico’s voor mensen in de omgeving van bedrijfsactiviteiten inzichtelijk: “wat kunnen de gevolgen van een ernstige calamiteit voor hun zijn?” Voorbeelden van calamiteiten zijn het ontsnappen van giftig gas of een ontploffing in een grote opslagtank met benzine.

De overheid verplicht deze analyse bij vergunningstrajecten voor de zogenaamde “niet-categoriale BEVI inrichtingen”. Welke dit zijn kunt u hier lezen.

Een QRA komt aan de orde wanneer u:

 1. Een haalbaarheidsstudie doet;
 2. In een vergunningtraject zit middels een eerste fase veiligheidsrapport;
 3. Toe bent aan de vijf-jaarlijkse revisie van uw veiligheidsrapport;
 4. Een verandering in het productieproces wilt gaan doorvoeren;
 5. Uw opslag volumes wilt vergroten;

Naast de verplichting vanuit wet- en regelgeving heeft het andere, bijkomende, voordelen:

 1. Tijdens haalbaarheidsstudies kunnen locatie en ontwerp worden aangepast;
 2. Bij locatie bepaling kunnen toekomstige scenario’s voor uitbreiding worden bekeken;
 3. Bij aanpassingen aan het bestemmingsplan van industrieterreinen kunnen QRA’s inzicht geven in de externe veiligheid;

Het te volgen studietraject, eisen aan de methodes en de software zijn strikt vastgelegd door de overheid in de rekenmethodiek Bevi. Dit wordt ook inzichtelijk gemaakt in bijvoorbeeld de PGS-6.

In het studie traject wordt aandacht besteed aan:

 • De juistheid van de invoergegevens: toegestane hoeveelheden, typen en opslaglocaties;
 • Bepaling uitgangspunten: faalfrequenties;
 • Bepaling van de meest relevante scenario’s;
 • Bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Van de relevante risico's worden ongevalscenario's uitgewerkt en doorgerekend met het softwarepakket SAFETINL. Het belangrijkste resultaat is een rapport met daarin het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien deze persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt. Het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde grootte dodelijk door een ongeval getroffen wordt.

Wat kan D&F voor u betekenen:

 • Ondersteuning bij het opstellen of aanpassen van uw veiligheidsrapport; \
 • Uitvoeren van QRA studies;
 • Hulp bij aannames of scenario selecties in uw QRA;
 • Uitvoeren van studies die afwijken van het gangbare traject.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een kennismakingsgesprek neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 076 5040340.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340