Risicobeoordeling FME(C)A

FME(C)A staat voor “Failure Mode and (Critically) Effect Analysis”. De oorspronkelijke methodiek werd aangeduid als FMEA.

FME(C)A wordt toegepast om alle vormen van falen in een systeem te onderzoeken en te beoordelen. In de onderhoudswereld wordt FME(C)A toegepast om de bedrijfszekerheid van installaties in kaart te brengen. Op basis van de resultaten wordt een planmatig onderhoudsschema opgesteld. Een FME(C)A begint met een beschrijving van het systeem op basis waarvan een blokdiagram wordt gemaakt.

De C van Critically is toegevoegd om te beoordelen in hoeverre een fout kritiek is. Een kritieke fout kan mogelijk leiden tot verliezen (veiligheid, milieu, kosten en uitval van de installatie).

De uitvoering van een FME(C)A lijkt erg op de HAZOP.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340