Risicobeoordeling SIL-classificatie

Een belangrijke ontwikkeling voor veiligheid van procesinstallaties is het gebruik van functionele veiligheid: SIL (Safety Integrity Level). SIL is in de procesindustrie een gemeengoed voor beschikbaarheid van beveiligingssystemen en wordt wereldwijd steeds meer gezien als stand der techniek. De belangrijkste norm in dezen was de IEC 61508. Van deze (onhanteerbare) norm zijn een aantal aanvullingen verschenen, onder andere voor de machinebouw (IEC 62061) en procesindustrie (IEC 61511).

SAFETY INTEGRITY LEVEL (SIL) IN de procesindustrie

De IEC 61511 vertaalt dus de IEC 61508 naar de procesindustrie (zoals de IEC 62061 de vertaling naar machineveiligheid maakt). Ze geeft uitleg over de toepassing van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen gebruikt voor veiligheidstoepassingen. Dit zijn zogenaamde Safety Instrumented Systems (SIS). De definitie van het systeem omvat de gehele loop van opnemer, via omvormers en rekeneenheid tot stuurorgaan (die ook pneumatisch kunnen zijn). Ontworpen en beheerd om een specifieke Safety Integrity Level (SIL) te behalen.

IEC 61511

De IEC 61511 gaat specifiek in op alle aspecten van de lifecycle; van concept > ontwerp > implementatie > operatie > onderhoud > ontmanteling.

De IEC 61511 bestaat uit 3 delen (in het Engels):
1. Framework, definitions, system, hardware and software requirements
2. Guidelines in the application of IEC 61511-1
3. Guidance for the determination of the required Safety Integrity Levels

BEPALEN VEREISTE SIL-NIVEAU

Deel 3 van de IEC geeft handvatten voor het bepalen (classificatie) van het vereiste SIL-niveau (ook wel SIL-target genoemd). Deze risicobeoordeling kan worden gedaan met verschillende hulpmiddelen. Veel gebruikt is de calibrated risk graph, een risicograaf zoals we die ook kennen uit de ISO14121-1 voor de risicobeoordeling bij machineveiligheid. Dit wordt dan vaak uitgevoerd als het door ontwikkelen van een HAZOP scenario, waarbij een instrumentele beveiliging voor risicoreductie moet/kan zorgen.

Daarnaast wordt ook vanuit het ontwikkelen van LOPA (Layer of Protection Analysis) scenario’s een bepaalde risicoreductie voor een SIF (als beschermlaag) vereist. De risicoreductie is omgekeerd evenredig met de faalfrequentie – die uiteindelijk weer kan worden herleid tot SIL.

ONTWERP VAN UW SIL-BEVEILIGINGSSYSTEEM

Onze experts helpen u graag bij het invullen van uw SIL-vraagstuk als aanvulling op HAZOP of door middel van een LOPA-scenario. Wij kunnen u helpen bij het ontwerp van uw SIL-beveiligingssysteem en de validatie ervan, inspectie en onderhoudsstrategieën, het V-model en reviews van SIS-software.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een kennismakingsgesprek? Neem contact op via info@denf.nl of via telefoonnummer 076 5040340.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340