Risicobeoordeling SIL classificatie

Een belangrijke ontwikkeling voor veiligheid van complexe installaties is de SIL classificatie (Safety Integrity Level). De SIL classificatie is in de procesindustrie gemeengoed als norm voor betrouwbaarheid van componenten en systemen. De belangrijkste norm in deze was de IEC 61508. Van deze (onhanteerbare) norm zijn een aantal aanvullingen verschenen, onder andere voor de machinebouw (IEC 62061) en proces industrie (IEC 61511).

SIL in de procesindustrie

De IEC 61511 vertaalt dus de IEC 61508 naar de proces industrie (zoals de IEC 62061 de vertaling naar machineveiligheid maakt). Ze geeft uitleg over de toepassing van electrische, electronische en programmeerbare electronische systemen gebruikt voor veiligheidstoepassingen. Dit zijn zogenaamde Safety Instrumented Systems (SIS). De definitie van het systeem omvat de gehele loop van opnemer, via omvormers en rekeneenheid tot stuurorgaan (die ook pneumatisch kunnen zijn) ontworpen en beheerd om een specifieke Safety Integrity Level (SIL) te behalen.

IEC61511

De IEC61511 gaat specifiek in op alle aspecten van de lifecycle; van concept > ontwerp > implementatie > operatie > onderhoud > decommissioning.

De IEC61511 bestaat uit 3 delen (in het Engels):
1. Framework, definitions, system, hardware and software requirements
2. Guidelines in the application of IEC 61511-1
3. Guidance for the determination of the required safety integrity levels

Deel 3 van de IEC geeft handvatten voor het bepalen (classificatie) van het vereiste SIL niveau (ook wel SIL-Target). Deze risicobeoordeling kan worden gedaan met verschillende hulpmiddelen. Veel gebruikt is de calibrated risk graph. (een risicograaf zoals we die ook kennen uit de ISO14121-1 voor de risicobeoordeling bij machine veiligheid). Dit wordt dan vaak uitgevoerd als het door ontwikkelen van een HAZOP scenario, waarbij een instrumentele beveiliging voor risicoreductie moet/kan zorgen.

Daarnaast wordt ook vanuit het ontwikkelen van LOPA (layer of protection analysis) scenario’s een bepaald risico reductie voor een SIF (als beschermlaag) vereist. De risicoreductie is omgekeerd evenredig met de faalfrequentie – die uiteindelijk weer kan worden herleid tot SIL.

Bepalen vereiste SIL niveau

Onze Business Unit Procesveiligheid helpt u graag bij het bepalen van de vereiste SIL niveaus op basis van de IC61511-3 als aanvulling op HAZOP of door middel van een LOPA scenario. Wilt u meer informatie of vrijblijvend een kennismakingsgesprek neem dan contact op via info@denf.nl of via telefoonnummer 076 5040340.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340