Veiligheidscultuurspel, een interactieve workshop over veiligheid

Het veiligheidscultuurspel is bedoeld om met een dwarsdoorsnede van de organisatie kritisch te kijken naar de huidige veiligheidscultuur en de gewenste veiligheidscultuur. Door een luchtige en zeer interactieve opbouw van de sessie is het effect en de opbrengst altijd boven verwachting.

Waarom een Veiligheidscultuurspel?

Met het uitvoeren van een veiligheidscultuurspel kunt u het volgende bereiken:

  • Het creëren van een sterk verhoogd bewustzijn van de huidige veiligheidscultuur.
  • Een scherp beeld van de gewenste veiligheidscultuur.
  • Een set concreet specifieke gedeelde overtuigingen, waarden en gedragingen (de Golden Rules) waarmee u de toekomst kunt bepalen.
  • Draagvlak voor die zaken die veranderd moeten worden.

Een groot voordeel van het veiligheidscultuurspel is dat het de uitgangspunten aanreikt voor het komende gedragsprogramma. De rode draad is veiligheid, echter de meeste discussies gaan natuurlijk verder dan alleen veiligheid.

Onderwerpen van het veiligheidscultuurspel

Het veiligheidscultuurspel werkt op basis van metaforen uit de Egyptische mythologie. Het spel helpt om te komen tot formulering van de gewenste veiligheidscultuur en de gewenste gedragsregels. Middels opdrachtkaartjes worden vragen beantwoord als: 

  • Wat is onze missie (de Droom)? (Een heldere visie; ‘waar gaan we naartoe’, ‘hoe ziet dat er dan uit’, ‘wat doen we dan anders’).
  • Wat houdt ons tegen om de visie te realiseren (de Spiegel)? 
  • Afscheid nemen van het oude (de Dood).
  • Het nieuwe begin (Welke stappen zijn nodig om dit te bereiken? En welke concreet specifieke gedragsregels spreken we met elkaar af?).

Interactief aan de slag met veiligheid

Een veiligheidscultuurspel is een interactieve workshop, waarin met een dwarsdoorsnede van de organisatie kritisch naar de huidige en gewenste veiligheidscultuur wordt gekeken. Resultaat is een blauwdruk voor de gewenste veranderingen. Hieraan gekoppeld wordt een doelstelling geformuleerd inclusief een afgestemd programma om de stap te maken. Na twee jaar kan het veiligheidscultuurspel opnieuw worden uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u interesse in een veiligheidscultuurspel voor uw organisatie of wilt u graag meer weten over de uitvoering van een veiligheidscultuuronderzoek? Neem geheel vrijblijvend contact op met onze Safety Culture experts:

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340