Barometer Veiligheidsklimaat®, de online tool voor veiligheidscultuurmeting

De basis van iedere verbetering ligt in het onderzoeken van de huidige situatie. Als u de veiligheidscultuur van uw organisatie wilt veranderen of verbeteren zult u eerst moeten onderzoeken hoe uw huidige veiligheidscultuur er uitziet.

Online Veiligheidscultuur onderzoek

De Barometer Veiligheidsklimaat is op basis van vele verschillende cultuuronderzoeken ontwikkeld om inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur van uw organisatie. Met de Barometer Veiligheidsklimaat® is het mogelijk om in korte tijd de veiligheidscultuur op hoofdlijnen te onderzoeken. Dit onderzoek kan online uitgevoerd worden en aangevuld met interviews voor een beter inzicht in de verbeterpotentie.

Nulmeting veiligheidscultuur

De resultaten van het cultuuronderzoek kunt u beschouwen als nulmeting, door jaarlijks het onderzoek te herhalen kunnen verbeteringen inzichtelijk gemaakt worden. Het is een goed begin om de huidige veiligheidscultuur in uw bedrijf te onderzoeken en de resultaten transparant te maken. U krijg meer inzicht in de veiligheidscultuur op plant level, afdelingsniveau, en groepsniveau. Hiermee kan u gericht actie ondernemen om veiligheidscultuur te verbeteren.

Om de veiligheidscultuur te onderzoeken passen wij naast de Barometer Veiligheidsklimaat het Reciprocal model van Bandura toe. Wij bieden bedrijven verschillende onderzoeksmogelijkheden aan voor de eerste stap om daarna richting te geven aan een verbeterprogramma voor de veiligheidscultuur.

Een overzichtelijke rapportage

De resultaten van het veiligheidscultuur onderzoek met de Barometer Veiligheidsklimaat® zijn in een overzichtelijke en beknopte rapportage weergegeven. In dat rapport staan de bevindingen en aanbevelingen, die nauw aansluiten bij de heersende meningen en situaties, om tot gedragsverandering te komen.

De rapportage geeft de resultaten weer op de acht hierna volgende gebieden:

  1. management commitment
  2. communicatie 
  3. leiderschap 
  4. betrokkenheid werknemers 
  5. perceptie van risico’s (bewustzijn)
  6. competenties (kennis en vaardigheden)
  7. attitudes (persoonlijk) 
  8. gedrag

Cultuuronderzoek uitvoeren?

Wilt u inzicht krijgen in de veiligheidscultuur van uw organisatie met de Barometer Veiligheidsklimaat? Of wilt u meer informatie over een cultuuronderzoek voor een veiligheid verbeterprogramma?

Neem direct contact op met onze experts:

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340