Veiligheidsladder®

De Veiligheidsladder® is een certificeringsnorm om het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen in organisaties te verbeteren. Daarnaast is de Veiligheidsladder een goed uitgangspunt als u de veiligheidscultuur in uw organisatie wilt verbeteren. Certificeren kan een doel zijn als u moet voldoen aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB).

Het Veilig Bewust Certificaat toont aan op welk niveau uw organisatie veiligheidsbewust handelt en veilig werken stimuleert. D&F is erkend kennispartner (KP) van het NEN voor het implementeren van de Veiligheidsladder. Wij helpen u graag bij het behalen van de gewenste certificering en het uitbouwen en verbeteren van de veiligheidscultuur in uw organisatie.

   

Treden Veiligheidsladder NEN veiligheidsladder

Het doel van de Veiligheidsladder is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder is een groeimodel met vijf laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. De Veiligheidsladder is toepasbaar voor diverse sectoren en organisaties, hoewel origineel ontwikkeld voor bouw en infra.

Meerwaarde Veiligheidsladder

Certificering volgens de Veiligheidsladder kan het verschil maken bij offerte- en aanbestedingstrajecten. Met de Veiligheidsladder maakt u de mate waarin uw organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar. Steeds meer opdrachtgevers verbinden aan elke trede een vast percentage gunningsvoordeel, dat op kan lopen tot wel 10% voor een aannemer of contractor. Hoe hoger uw organisatie scoort op de Veiligheidsladder, hoe meer kans u heeft om een aanbesteding te winnen. De Veiligheidsladder werkt positief voor uw imago en u onderscheidt zich ermee van de concurrent.

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)

Met uw certificering voldoet u aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Zo’n 900 bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers hebben de Governance Code voor de Bouw ondertekend. Dit betekent dat deze bedrijven zich geconformeerd hebben aan certificering volgens de Veiligheidsladder voor 1 januari 2021.

Begeleiding en implementatie Veiligheidsladder

Heeft u hulp nodig bij het implementeren van de Veiligheidsladder? D&F begeleidt u naar de gewenste trede op de Veiligheidsladder met haalbare stappen. Dit doen wij in samenwerking met Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Hierbij gebruiken wij onze expertise rondom technische, organisatorische, veranderkundige en gedragsmatige veiligheid. Deze unieke mix van expertise vergroot de kans op succes in uw organisatie. Onze ervaring is dat het werken aan de veiligheidscultuur niet alleen een positief effect heeft op veiligheid maar ook op gezondheid, welzijn, milieubewustzijn, kwaliteit, motivatie én efficiëntie.

Veiligheidscultuur meten en versterken

D&F biedt u verschillende mogelijkheden om de veiligheidscultuur te meten en te versterken, om te komen tot een optimaal verbeterplan op maat en - indien gewenst - certificering op de gewenste trede. Wij helpen u bij het inbedden van de Veiligheidsladder in uw organisatiecultuur en dragen zorg voor een optimale aansluiting op bestaande programma’s en werkwijzen. Dit is altijd maatwerk. Het doel is een organisatie die de gewenste trede op de Veiligheidsladder heeft bereikt, waarbij de hele organisatie actief betrokken is. Een effectieve manier om dit te realiseren is een veiligheidscultuurprogramma om veilig en onveilig gedrag in de dagelijkse praktijk te beïnvloeden.

Ondersteuning bij certificering & Audits

D&F kan u ondersteunen bij de externe audit door de certificatie-instelling. Na certificering ontvangt u het Veilig Bewust Certificaat en zult u minimaal het ambitieniveau van certificatie moeten vasthouden. Dit wordt jaarlijks door middel van een externe audit getoetst. De Governance Code Veiligheid verwacht zelfs dat na certificatie wordt toegewerkt naar een hogere trede op de Veiligheidsladder. Wij kunnen u periodiek ondersteunen bij het vasthouden van een bepaald ambitieniveau en de vervolgstappen om toe te werken naar een hoger ambitieniveau op de Veiligheidsladder.

Neem contact op met D&F

Wilt u meer informatie over de Veiligheidsladder of over mogelijke ondersteuning op maat? Stel uw vragen gerust aan onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking:

Introductietraining Veiligheidsladder

Wilt u de Veiligheidsladder binnen uw organisatie implementeren? Neem dan deel aan onze 1-daagse introductietraining Veiligheidsladder. Hier leert u met enkele praktische tips en handvatten de veiligheid binnen uw organisatie te vergroten. U kunt gelijk aan de slag om een trede omhoog te klimmen op de Veiligheidsladder.

Lees meer over deze training en meld u vandaag nog aan!

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340