Veranderen van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag Het verandertraject

Een verandering kan een klein tot groot project zijn. Onze insteek heeft altijd een toegevoegde waarde voor de organisatie en de veiligheid van de mensen.

Succesvol verandertraject

In de voorbereidingsfase is vast gesteld welke verandering gewenst is en waar het beste een interventie ingezet kan worden. Uw verandertraject van variëren van een kleine interventie tot een organisatorische aanpassing, of een periodieke herhaling van trainingen met een verscheidenheid aan specifieke vastgestelde onderwerpen.

Commitment van de leidinggevenden en medewerkers is een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol verandertraject. Door deze actief te betrekken ontstaan de beste en krachtigste veranderingen. Veiligheidscultuur veranderen

Veranderproducten voor een veiligheid verbeterprogramma

De veranderproducten die u samen met D&F kunt inzetten zijn te verdelen onder drie noemers:

  • organisatie
  • gedrag
  • techniek

Organisatie

Veranderproducten voor veiligheid verbeterprogramma Product omschrijving
Veiligheid verbeterprogramma Het uitvoeren en begeleiden van een veiligheid verbeter programma, cultuur- en/of gedragsprogramma.
Leiderschapsontwikkeling Door training en/of coaching ontwikkelen we leiderschap in veiligheid. Kernwoorden zijn commitment, voorbeeldgedrag, principes van leiderschap en leiderschapsstijl. Een programma om eerstelijns leidinggevenden te ontwikkelen is Safety Hero.
Interactieve gedragstoolboxen Via een train de trainer programma wordt specifieke kennis of vaardigheden voor alle medewerkers uitgerold.
De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) Implementeren van een LMRA programma.
Organisational Behaviour Management (OBM) Conditionering en coachen van gedrag via de methodiek van operante conditionering: door consequenties aan het gedrag te verbinden. Vertrekpunt is de ABC gedragsanalyse.


Gedrag

Veranderproducten voor veiligheid verbeterprogramma Product omschrijving
Safety Champions Via vrijwillige Safety Champions of Veiligheids ambassadeurs worden veiligheidstaken op uitvoerend niveau belegd waardoor bottom-up stimulatie van veiligheid.
Verbeterteams Veiligheidsmeldingen of –problemen kunnen het beste worden opgelost door degenen die erdoor beinvloed worden. Verbeterteams op de werkvloer geven motivatie en veranderkracht van onderaf.
Communicatieplan Een communicatieplan ondersteunt het veiligheidsprogramma. Onderdelen hierin kunnen zijn de overlegstructuur, opleidingsstructuur, top down informatiestromen en promotionele communicatie.
On the job coaching Het on the job coachen van leidinggevenden of Safety Champions. Vertrekpunt is een persoonlijk ontwikkelplan en werkwijze is periodiek meelopen en feedback geven.
Veiligheidsdag -week of - maand Ludiek, leerzaam en afwisselend programma, waarin veiligheid onder de aandacht wordt gebracht via een mix van interventies, van workshops tot en met een feestelijke afsluiting.


Techniek

Veranderproducten voor veiligheid verbeterprogramma Product omschrijving
Uitvoeren actiepunten uit Algemene RIE Opzetten van teams voor uitvoering van alle acties die uit de RIE komen. Dat kan per onderwerp of door periodieke ondersteuning.
Veiligheidstraining In deze fase bieden wij onder andere de volgende trainingen aan:
  • Gedragsbeïnvloeding
  • Leiderschap in Veiligheid
  • Problem Solving
  • Safety Champion/Hero/Buddy training
  • Communicatie in Veiligheid training

D&F kan uw verandertraject begeleiden

Wilt u meer informatie over bovenstaande veranderproducten of over mogelijke ondersteuning op maat? Stel uw vraag aan één van onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340