Verankeren van het veiligheidscultuurprogramma Duurzaam veranderen door het vasthouden en borgen van veiligheidsverbeteringen

Bij het ontwikkelen van een veiligheidscultuur ligt het risico op de loer terug te vallen in de oude situatie of in oud gedrag. De eerste fase in een veiligheidscultuurprogramma geeft vaak veel energie. Er wordt een nulmeting van de veiligheidscultuur gedaan en er worden trainingen in gang gezet. Het management is enthousiast, we zien allerhande activiteiten ontstaan en zien kleurrijke posters op de werkplekken verschijnen. Wat we daarna vaak zien gebeuren, is dat de aandacht langzaam wegebt. Managers, medewerkers en leidinggevenden blijven hangen in automatische gedragspatronen en er ontstaat weerstand tegen de activiteiten die georganiseerd worden.

Verankeren van een verandering

Veiligheidsverbeteringen vasthouden

Door de verandering in de organisatie te verankeren worden de ingang gezette verbeteringen vastgehouden. Alleen een samenhangend gestructureerd veiligheidscultuurprogramma heeft effect, is onze ervaring. Dit is tegelijkertijd de basis voor verankering.

Duurzame gedragsverandering vraagt een lange adem. Het kost tijd om mensen bewust te maken van hun onbewust onveilig gedrag. En het kost nog meer tijd om het nieuwe veilige gedrag onbewust automatisch te maken (te conditioneren). Eén van de meest cruciale elementen bij de borging is het duidelijk vaststellen van taken en verantwoordelijkheden. En, ook belangrijk, hoe beter het nieuwe programma past in de bestaande activiteiten, hoe hoger de kans op succes en acceptatie van dit nieuwe programma.

Met verankeren bedoelen we bijvoorbeeld, het formaliseren van activiteiten in (management) systemen, het vieren van successen, het opnemen van afspraken in opleidingsprogramma’s, auditprogramma’s of borgen in kernwaarden van de organisatie.

Nog meer activiteiten in het kader van borging zijn o.a.:

 • Opnemen van veiligheid als vast onderdeel in het werkoverleg
 • Blijven werken aan leiderschapsontwikkeling
 • Koppelen aan andere programma’s op het vlak van HR, kernwaarden, kwaliteit, MVO, efficiëntie etc (Integraal Compliance Management).
 • Aandacht vasthouden, via werkoverleggen, poster uitingen en periodieke trainingen
 • Voorbeeldgedrag blijvend vertonen
 • Communiceren over de positieve ontwikkelingen van de verandering
 • Inzetten van veiligheidsambassadeurs en veiligheidsbuddies voor continue aandacht voor veiligheid
 • Zorgen voor individuele verankering van de veranderingen. Een voorbeeld van deze methode is coaching.
 • Door het belonen van gewenst gedrag .

Veranker producten

Verankerproducten voor veiligheid verbeterprogramma Product omschrijving
De dubbele veiligheidsdriehoek De dubbele veiligheidsdriehoek is eensysteem voor inbedden van veiligheid in de organisatie door het toewijzen van specieke rollen (bijvoorbeeld safety champions, safety hero’s en safety buddies).
Veiligheidsmanagement Systeem Veiligheidsmanagement systeem implementeren of bestaand systeem verbeteren.
Integraal Compliance Management (ICM) Het stroomlijnen, integreren en vereenvoudigen van alle
managementsystemen in een integraal managementsysteem.
Compliance management in technische projecten Begeleiding bij alle compliance aspecten van technische projecten, van concept ontwerp, realisatie, oplevering tot en met instand houding.
Contractor management Het opzetten en implementeren van contractor safety management of het verbeteren van het bestaande programma.
Management of Change Het opzetten en implementeren van Management of Change (MoC) of het verbeteren van het bestaande programma.
Opleidingsprogramma Het opzetten en implementeren van een opleidingsprogramma rondom veiligheid (of breder) of het verbeteren van het bestaande programma.
Sanctiebeleid Het opzetten en implementeren van een sanctiebeleid.
Gedragsobservatie programma Veiligheidsrondes, gericht op gedrag, bedoeld om veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen en gewenst veilig gedrag te stimuleren. Van training tot complete implementatie van een gedragsobservatie programma.
Veiligheidscampagne Ontwerpen en uitvoeren van een complete veiligheidscampagne, inclusief promotiematerialen (posters, flyers, placemats, boekjes, banners etc.).
Veiligheidstrainingen In deze fase bieden wij diverse trainingen aan o.a.:
 • Gedragsobservaties
 • Veiligheidsmanagement
 • Contractor management
 • Management of Change (MoC)
 • Integraal Compliance Management
 • Leiderschap in veiligheid

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie over bovenstaande verankerproducten of over mogelijke ondersteuning op maat? Stel uw vraag aan één van onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340