Integraal Compliance Management

Uit ervaring blijkt dat veiligheid vaak beter verankerd kan worden in organisaties. Gerd-Jan Frijters heeft op basis van deze conclusie een methodiek samengesteld: Integraal Compliance Management.

Wat is Integraal Compliance Management?  

Integraal Compliance Management (ICM) is het managen van alles wat niet uw primaire proces is. Van beleidsthema’s zoals veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en innovatie tot aan de kernwaarden van uw onderneming. Van risico- en compliance management tot zelf management van competenties, kennis, communicatie, continuïteit. Met ICM bieden wij integratie, stroomlijning en vereenvoudiging van al uw gewenste processen en managementsystemen in een integraal managementsysteem. In ICM zitten de tools om dit te bereiken.

Breng rust in uw organisatie en combineer dubbele processen, waardoor de werkdruk en ballast verminderd en er heldere processen inclusief overzichtelijke rapporten ontstaan.

Integraal Compliance Management IMPLEMENTEREN

D&F Consulting kan u helpen met het vereenvoudigen, versterken en integreren van de ICM processen. Dit zal voor uw bedrijf een enorme tijds- en kostenbesparing opleveren.

Door middel van een brown-paper sessie brengen we alle huidige processen in kaart, daarna wordt samen met u gekeken naar de relevantie en welke processen te combineren zijn. Vervolgens worden mensen uit de organisatie geïnterviewd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en draagvlak voor verandering te creëren. Vervolgens helpen wij u de negen key-processen te integreren.

D&F biedt ondersteuning bij:

  • Het in kaart brengen van alle verantwoordelijkheden op basis van alle beleidsthema’s en interne en externe compliance onderwerpen en onderliggende processen (door een audit, interviews en workshops).
  • Meten van de huidige en de gewenste ‘Integrale Compliance’ cultuur (door een online enquête en een cultuurspel).
  • Het ontwerpen van een programma om ICM bij u in te voeren (vanuit strategisch, tactisch en operationeel oogpunt).
  • Het begeleiden van het programma (als projectleider, als trainer, als coach etc.)
  • Het opzetten van deelprogramma’s (bijvoorbeeld integratie van risicobeoordelingen).
  • Het verzorgen van trainingen in Compliance en Kernwaarden Bewustzijn (Voor management, leidinggevenden, staf en uitvoerende medewerkers).

Integraal Compliance Management

Bestel het boek Integraal Compliance Management

Integraal Compliance Management is bedoeld voor bedrijven die beleidsthema’s willen integreren. In het boek staan concepten, interventies en tools die een organisatie helpen om veiliger, gelukkiger, duurzamer en efficiënter te worden.

VRAGEN OVER VEILIGHEIDsmanagement?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het implementeren van Integraal Compliance Management. Stel uw vraag aan één van onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340