Versterken van de veiligheidscultuur Door structureel te evalueren is continue verbetering mogelijk

Het versterken van de verandering is om de mensen te laten voelen en zien dat zij belangrijk zijn. Het fundament van ieder systeem in de organisatie is continue verbetering. Dit geldt ook voor de veiligheidscultuur. De impuls die in elke verbeter cirkel terug komt Versterken van een veranderingheeft tot doel het telkens beter te doen dan voorheen. Ons doel hierbij is samen te zorgen dat we elke dag weer veiliger werken.

Continue verbeterproces

Bij de implementatie van het verbetertraject is elke fase even belangrijk. Door deze stappen telkens te evalueren is continu verbetering mogelijk. Elke stap voegt een element toe waardoor een continue verbeterproces ontstaat. De belangrijkste elementen om de veiligheidscultuur te versterken zijn motivatie, het leren van fouten en het bouwen van feedbackloops.  

versterk uw veiligheidscultuur

Producten voor het versterken van een verandering Product omschrijving
Auditprogramma Opzetten van een (integraal) auditprogramma of het uitvoeren van een audit (locatie of specifiek op een onderwerp of proces)
Motivatieprogramma Opzetten van een programma ter verhoging van de intrinsieke motivatie van medewerkers rondom veiligheidstaken. Onderdeel hiervan kan zijn het belonen van veilig gedrag.
Dubbelloops leerproces Een dubbelloops leerproces is een praktische werkwijze om de organisatie te laten leren van fouten en incidenten. Enkel-, dubbel-, en drieslagleren vertegenwoordigen respectievelijk verbeteringen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Incidentanalyse Opzetten van een systeem voor incidentanalyse of uitvoeren van een incidentanalyse, bijvoorbeeld met Tripod analyse, Domino analyse, Bow-tie analyse, Visgraat analyse of cognitieve incidentanalyse.
Inrichten KPI’s Opzetten systeem of dashboard voor KPI’s, bijhouden en communiceren van KPI’s, liefst proactieve (aantal meldingen, punten opgelost, auditscores, percentage veilig gedrag etc.)
Periodiek uitvoeren van de veiligheidscultuurmeting Periodiek uitvoeren van een veiligheidscultuurmeting waardoor vooruitgang en nieuwe aandachtspunten inzichtelijk worden (zie ‘bewustwording’.

Professioneel advies

Wilt u meer informatie over bovenstaande mogelijkheden om uw veiligheidscultuur te versterken of over mogelijke ondersteuning op maat? Stel uw vraag aan één van onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340