Voorbereiden op een veiligheidscultuurverandering Bereid een verandering goed voor met een helder veranderplan

Tijdens de bewustwordingsfase is helder geworden dat er “iets” moet gebeuren aan de veiligheid in uw organisatie. Voordat u de veiligheid gaat verbeteren is het belangrijk om duidelijk te onderbouwen waarom u gaat verbeteren en om medewerkers te laten zien hoe het verbeterproces er uitziet.

Daarnaast is het van belang om de vereiste veranderkundige aanpak helder te krijgen. Dit is de basis van een veranderplan en de bijbehorende aanpak.

voorbereiding van het veranderplan

Een goede voorbereiding is het halve werk. Wij helpen u met het opstellen van een veranderplan, waarin de fases van een verandertraject zijn uitgezet. Basis voor het veranderplan kan zijn de veiligheidscultuurmeting of het veiligheidscultuurspel.

positieve energie

Voor een verandering is energie nodig. Deze energie zorgt ervoor dat mensen in beweging komen en dat de verandering duurzaam wordt. Samen maken wij in een persoonlijke boodschap aan de mensen duidelijk wat de noodzaak van verandering is, zodat het intens wordt gevoeld. ‘Waarom is deze verandering zo belangrijk voor ons?’ ‘Wat zijn de gevolgen als we deze verandering niet doorvoeren?’ Dit vergroot de kans op actieve deelname van de medewerkers om de verandering tot een succes te maken.

Als het veranderplan is geschreven, kunnen de geplande activiteiten worden opgestart.

veranderplan opstellen

Wij kunnen u helpen om een professioneel veranderplan op te stellen en aan te sturen. Door middel van toetsing, analyses en het opstellen van veiligheidsregels kunnen we aansturen op de verbetering van de zwakke plekken in uw organisatie en het verhelderen van de verwachtingen. Hieronder een opsomming van de ondersteunende expertise die wij u kunnen bieden voorafgaand aan het verandertraject.

Producten ter voorbereiding van een veiligheid verbeterprogramma Product omschrijving
Projectplan veiligheid Document waarin alle aspecten van de veiligheids verandering concreet worden omschreven, vanuit veiligheidskundig, gedragspsychologisch en veranderkundig perspectief, inclusief detailplanning.
Programma management Opzetten en uitvoeren van het project plan waarbij nauw wordt samengewerkt met uw stuurteam.
Veiligheidsmanagement (tijdelijke extra inzet) Mogelijk is uw veiligheidsmanagementsysteem nog niet afgestemd op het gewenste veilig gedrag. Via tijdelijke inzet kunnen we achterstand wegwerken of ontbrekende zaken opzetten.
Plan van Aanpak van algemene RI&E PvA toetsen of juist het geheel door te voeren in de organisatie met RI&E-teams de actie punten oplossen. Onderdeel hiervan kan zijn projectmanagement of het maken van ‘shopping listst’ voor het uitvoeren van technische verbeterpunten.
Taak Risico Analyse Door het inzetten van TRA Wordt helder wat onveilig gedrag is en wat veilig gedrag is.
Gouden Veiligheidsregels Heldere verwachtingen maken goede vrienden. In teamverband wordt een set met Gouden Veiligheidsregels opgesteld, concreet, specifiek en observeerbaar. Deze set regels vormt de rode draad in het gedragsprogramma.
Veiligheidstraining In de voorbereidingsfase bieden we diverse trainingen aan, o.a.:
  • Veranderkunde in veiligheid
  • Training Taak Risico Analyse

Professionele ondersteuning

Wilt u meer informatie over bovenstaande adviesdiensten of over mogelijke ondersteuning op maat? Stel uw vraag aan één van onze veiligheidsspecialisten of neem direct contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340