Veiligheidsartikelen Meest recente artikelen

 • 2009
  21

  Werken mensen veiliger als ze gelukkig zijn op het werk?

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Een voorwaarde voor werkgeluk is jezelf sociaal veilig voelen, onderdeel uitmaken van de groep waarbij je acceptatie voelt en weet dat collega’s je waarderen. Maar ook dat je kunt rekenen op steun wanneer nodig, en voor elkaar zorgen horen daarbij. Lees verder

 • 2307
  21

  Een `nieuwe` IEC 60204-1 maar niemand past hem toe?

  In de categorie Machineveiligheid

  Nog steeds valt op dat na de publicatie van de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines - de IEC 60204-1:2016 veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen. Toch is het verstandig rekenschap te geven aan de norm. Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste wijzigingen? Lees verder

 • 0707
  21

  Inventarisatie en keuringsplicht drukapparatuur

  In de categorie Machineveiligheid

  In 2016 is de regelgeving voor drukapparatuur herzien. Vooral voor gebruikers van drukapparatuur is er sprake van ingrijpende wijzigingen: dit betreft met name de keuringsplicht. Bent u op de hoogte van uw verplichtingen? Lees verder

 • 2806
  21

  10 Aandachtspunten van de nieuwe verordening machines

  In de categorie Machineveiligheid

  De  Machinerichtlijn, van kracht sinds 1995, kent momenteel de derde versie: 2006/42/EG. Deze versie is in werking sinds 2010, en is toe aan vervanging.  De vierde versie krijgt een ander model: ‘verordening’ in plaats van ‘richtlijn’. Lees verder

 • 1706
  21

  Vijf veelvoorkomende misvattingen over CE en machineveiligheid

  In de categorie Machineveiligheid

  In ons vakgebied worden wij vaak geconfronteerd met misvattingen over CE en machineveiligheid. In dit artikel zijn vijf veelvoorkomende uitspraken opgesomd welke berusten op een misverstand of welke genuanceerd zouden moeten worden. Lees verder

 • 0106
  21

  LOTOTO, tips uit de praktijk

  In de categorie Machineveiligheid

  Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voordat werkzaamheden ten behoeve van onderhoud, storing of calamiteit geheel zijn afgerond. LOTOTO is noodzakelijk wanneer apparatuur, die normaal gesproken gesloten is, wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen of bewegende onderdelen, die een gevaar kunnen opleveren, worden blootgesteld. Lees verder

 • 2604
  21

  Workers Memorial Day: Voorkom arbeidsongevallen en incidenten!

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Op 28 april is het Workers Memorial Day. De internationale dag waarop we werknemers herdenken die omgekomen zijn door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. Dit herinnert ons er elk jaar weer aan hoe belangrijk veiligheid is. In dit artikel informeert veiligheidscultuurexpert Niklas van Duinen u over de onlosmakelijke interactie tussen mens en omgeving. Centraal staat de vraag 'Hoe voorkomen we menselijke fouten op de werkplek? Lees verder

 • 1503
  21

  Vaststellen Performance Level (PL)

  In de categorie Machineveiligheid

  Machines die in de EG (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG). De geharmoniseerde normen EN-ISO 13849 (PL) en EN-IEC 62061 (SIL), voor veiligheidsfuncties van besturingssystemen in machines... Lees verder

 • 1602
  21

  Dit is waarom de bouw weinig leert van dodelijke ongelukken

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Wil de bouw snel naar nul dodelijke ongevallen, dan moet de sector echt lering trekken uit haar missers. Door een gebrek aan transparantie blijven oorzaak en gevolg van dodelijke incidenten nu onbespreekbaar. Veiligheidsexperts, die zich gesterkt voelen door de laatste SZW-cijfers, slaan alarm. ''Maak bouwschandalen persoonlijk en bespreekbaar.'' Gerd-Jan Frijters, oprichter van D&F Consulting werd voor dit artikel door Cobouw geïnterviewd. Lees verder

 • 0412
  20

  Brexit, CE- vs. UKCA-markering

  In de categorie Machineveiligheid

  Officieel heeft het Verenigd Koninkrijk met een uittredingsakkoord op 31 januari 2020 de EU verlaten. Het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden over hoe het Verenigd Koninkrijk om wil gaan met het in de handel brengen van producten waar nu CE-markering van toepassing is. In dit artikel geeft Dennis van Loon een korte update over de stand van zaken rondom de Brexit in relatie tot CE-markering. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340