Veiligheidsartikelen Pagina 11 van 15

 • 2404
  14

  Inspectie van een elektrische installatie in een explosieve atmosfeer

  In de categorie Explosieveiligheid

  Zelfs bij een juist ontwerp en aanleg van een elektrische installatie in een explosieve atmosfeer kunnen omgevingsomstandigheden of beschadigingen ervoor zorgen dat er naar verloop van tijd verslechteringen optreden. Weersinvloeden kunnen afdichtingsinrichtingen uitdrogen en chemicaliën kunnen kabels beschadigen. Om de goede staat van de elektrische installatie te waarborgen moeten er daarom periodiek inspecties worden uitgevoerd en waar nodig onderhoud worden gepleegd. In dit artikel staan we daar nader bij stil. Lees verder

 • 2404
  14

  NUT EN NOODZAAK VAN EEN NEN-EN-IEC 60079-17 INSPECTIE (deel 4)

  In de categorie Explosieveiligheid

  In deze vierde aflevering over NEN-EN-IEC 60079-17 inspecties gaan we specifiek in op intrinsieke veiligheid en intrinsiekveilige circuits, de installatiebepalingen en de inspectie- en controleaspecten m.b.t. een NEN-EN-IEC 60079-17 inspectie. Lees verder

 • 0603
  14

  NUT EN NOODZAAK VAN EEN NEN-EN-IEC 60079-17 INSPECTIE (deel 3)

  In de categorie Explosieveiligheid

  In deze aflevering willen we nader stilstaan bij de keuze en selectie van kabelwartels en de montage van kabels in kabelwartels. De voorschriften hiervoor zijn opgenomen in de NEN-EN-IEC 60079-14, de installatienorm voor elektrische installaties in explosiegevaarlijke gebieden. Bij een inspectie volgens de NEN-EN-IEC 60079-17 dienen deze installatietechnische aspecten ook mede beoordeeld te worden. Lees verder

 • 2002
  14

  Veiligheid tijdens carnaval

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  De mooiste praalwagens trekken tijdens carnaval aan het publiek voorbij. Meer dan eens ontstaan er onveilige situaties, dit doordat mensen op de wagen klimmen en eraf vallen, remmen die het begeven of overmatig alcoholgebruik. In dit artikel de meest voorkomende risico's en tips om een veilige carnaval te beleven. Lees verder

 • 1302
  14

  Persoonlijke beschermingsmiddelen thuis en op het werk

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  In dit artikelen zet Vincent Meier de gevaren op het werk af tegen die in de privé sfeer. Tevens aandacht voor de trends bij de persoonlijke berschermingsmiddelen. Tot slot treft u de te nemen stappen aan voor het opstellen van een PBM beheersysteem. Lees verder

 • 1302
  14

  Heineken boekje maakt informatie over veiligheid en gezondheid wereldwijd inzichtelijk

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Voor Heineken bedenken we een oplossing om de grote hoeveelheid informatie en systemen rondom veiligheid en gezondheid beheersbaar en transparant te maken voor medewerkers over de hele wereld. Lees verder

 • 2001
  14

  NUT EN NOODZAAK VAN EEN NEN-EN-IEC 60079-17 INSPECTIE (deel 2)

  In de categorie Explosieveiligheid

  In de vorige aflevering hebben we laten zien dat bij een controle vòòraf op het ontwerp al veel fouten kunnen worden voorkomen. Dat geldt ook ten aanzien van de selectie en keuze van het elektrisch materieel, één van de controleaspecten van een NEN-EN-IEC 60079-17 inspectie. Lang niet iedereen is goed op de hoogte van zones, brandstofgroepen, productcategorieën of aanvullende installatiebepalingen die van belang zijn met betrekking tot de vraag of een elektrisch apparaat of systeem voor de betreffende situatie toegestaan is. Zo komen we nog weleens de rechtlijnige en vereenvoudigde opvatting tegen ‘dat explosieveilig toch explosieveilig is’, zonder zich verder bekommerd te hebben over alle aspecten die van belang zijn. Lees verder

 • 1712
  13

  Geluidsoverlast beperken?

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Vincent Meier geeft inzicht in de gevaren van geluidsoverlast. De gevaren van vuurwerk maar ook de gevaren van langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus. Tevens een aantal preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen. Lees verder

 • 0711
  13

  Risico`s reduceren met SIL en PL norm

  In de categorie Machineveiligheid

  Sinds een jaar is de norm EN 954-1 voor veiligheidsbesturingen in machines niet meer te gebruiken. Veel bedrijven zijn inmiddels overgeschakeld op één van de opvolgers: Safety Integrity Level (SIL) of, zoals in de meeste gevallen, Performance Level (PL). De focus ligt op het uitvoeren van berekeningen: hoe lager de faalkans, hoe hoger het SIL/PL level. Gerald van Engeland slaat in dit artikel niet aan het rekenen maar gaat in op een aantal onderwerpen die ‘wat extra aandacht nodig hebben’. Lees verder

 • 1909
  13

  Nut en noodzaak van een NEN-EN-IEC 60079-17 inspectie (deel 1)

  In de categorie Explosieveiligheid

  Voor elektrische installaties in explosiegevaarlijke gebieden bestaat een specifieke norm met betrekking tot inspectie en onderhoud, de NEN-EN-IEC 60079-17 (Explosieve atmosferen - deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties). Deze norm is aanvullend op de bekende normen voor elektrische installaties zoals de NEN 1010 en de NEN 3140. Veel eindgebruikers en eigenaren van installaties in explosieve atmosferen gaan er vaak ten onrechte vanuit dat de aanwezige CE-markeringen en EG Verklaringen van Overeenstemming garanderen dat de installatie aan de wettelijke eisen voldoet. Die veronderstelling is ten onrechte. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340