Veiligheidsartikelen Pagina 4 van 14

 • 2007
  18

  Contractor Safety en de Veiligheidsladder

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Welke invloed hebben contractors op het veiligheidsniveau van een organisatie? Het aantal ongevallen dat contractors treft is relatief hoog. Contractors werken vaak onder een hoge tijdsdruk en hebben een krap budget wat niet altijd ten goede komt van de veiligheid. In dit artikel beschrijft Gerd-Jan Frijters of u dit kunt veranderen en hoe u de veiligheidsprestaties verbeterd. Lees verder

 • 1806
  18

  Een `nieuwe` IEC 60204-1 maar niemand past hem toe? - Deel 1

  In de categorie Machineveiligheid

  Sinds eind 2016 is de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines (IEC 60204-1:2016) gepubliceerd. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder waarbij het opvalt dat veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen (EN-IEC 60204-1:2006). Waarom? En wat zijn nu de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen? Dennis van Loon geeft antwoord op deze vragen in dit tweedelige artikel. Lees verder

 • 1806
  18

  Een `nieuwe` IEC 60204-1 maar niemand past hem toe? Deel II

  In de categorie Machineveiligheid

  Meer dan een jaar na de publicatie van de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines - de IEC 60204-1:2016 - valt op dat veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen. Waarom het toch verstandig is je rekenschap te geven van de nu nog niet geharmoniseerde norm, is in de vorige publicatie besproken. Maar wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste wijzigingen? Lees verder

 • 0803
  18

  Naar de hoogste trede op de Veiligheidsladder

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Als veiligheidsveranderaars bij D&F merken we dat het voor organisaties vaak moeilijk is om de veiligheidscultuur verder te ontwikkelen vanaf trede 3 op de veiligheidsladder. De energie neemt af en er verschijnen nieuwe beleidsthema’s of projecten die de aandacht opeisen. Hierdoor raken mensen gedemotiveerd. Onze opdrachtgever wil hiermee aan de slag in een nieuwe fabriek in aanbouw. Die uitdaging gaan we graag aan. Lees verder

 • 0902
  18

  Chaotische brexit bedreigt CE-label

  In de categorie Machineveiligheid

  De onderhandelingen over de brexit – het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) – verlopen stroef. Rapporteurs van de Tweede Kamer vinden dat Nederland moet overwegen bilaterale afspraken te maken met het VK. Deze onzekerheid betekent dat ook de onduidelijkheid over wet- en regelgeving rond productveiligheid (CE) en Reach voortduurt. Lees verder

 • 2811
  17

  Blog: Marketing technieken toepassen voor veiligheidsgedrag

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Marketing is één van de vele domeinen in de maatschappij die zich bezig houden met het beïnvloeden van gedrag. In veiligheidscultuur- en gedragsprogramma’s kunnen we gebruik maken van een aantal technieken vanuit marketing om bereidwilligheid van iemand te verhogen en op die manier het gedrag te beïnvloeden. Lees verder

 • 2711
  17

  Wat is de houdbaarheidsdatum van de besturing van een machine?

  In de categorie Machineveiligheid

  Er zijn de laatste jaren heel wat ontwikkelingen geweest op het gebied van wet- en regelgeving en normen met betrekking tot machineveiligheid voor nieuwe machines. Maar hoe zit het nu met de bestaande en reeds in gebruik zijnde machines. Welke verplichtingen heeft u als gebruiker van een machine en hoelang zijn de oorspronkelijke veiligheidsmaatregelen in de machinebesturing (veiligheidsfuncties) nog voldoende om de machine ongewijzigd (veilig) te blijven gebruiken? Lees verder

 • 0911
  17

  Blog: Weerstand vanuit het management

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  In een sterke veiligheidscultuur is management commitment nodig op niveau 4 of 5. Maar zo af en toe komen we er één tegen; een (hogere) manager of een heel managementteam op niveau 1 (of daaronder). Wat kan weerstand vanuit het management in de praktijk teweeg brengen... Lees verder

 • 2710
  17

  VDMA bibliotheken voor faalkansberekeningen

  In de categorie Machineveiligheid

  In dit derde en laatste deel van een serie over de nieuwe PL-norm en SISTEMA 2.0 komt aan de orde hoe leveranciers de faalkansgegevens kunnen aanleveren in het nieuwe VDMA 66413-bibliotheekformaat. De VDMA-bibliotheken zijn niet speciaal voor PL of SISTEMA ontwikkeld, maar door de integratie in SISTEMA 2.0 wel in een stroomversnelling gekomen. De VDMA-bibliotheekstructuur is onafhankelijk en kan in alle rekentools voor SIL of PL worden gebruikt. Lees verder

 • 2609
  17

  Nieuwe ontwikkelingen in de PL-norm en de lancering van SISTEMA 2.0

  In de categorie Machineveiligheid

  Met SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications) worden de faalkansberekeningen uitgevoerd en kan een belangrijk deel van de documentatie worden gerealiseerd. Een overzicht van een aantal belangrijke aanpassingen aan SISTEMA en een toelichting. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340