Veiligheidsartikelen Pagina 7 van 15

 • 1003
  17

  Integraal Compliance Management – Een Praktijkverhaal

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Dit jaar heeft Gerd-Jan Frijters het onderwerp Integraal Compliance Management vanuit diverse invalshoeken beschreven in zijn blogs. Er zijn verschillende instrumenten voorbijgekomen om complexiteit in beleidsthema’s te verminderen, allen gebaseerd op het boek ‘Integraal Compliance Management’. Maar hoe ziet er dat nu uit in de praktijk? Gerd-Jan neemt je mee in een praktijkverhaal. Lees verder

 • 1302
  17

  Mechanische apparaten als ontstekingsbronnen

  In de categorie Explosieveiligheid

  Door het gebrek aan ervaring met mechanische apparaten in ATEX omgevingen heerst er in de praktijk veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Ook zijn er vragen over de omgang met apparaten van voor 2003, deze zijn niet aantoonbaar explosieveilig maar staan wel in direct of indirect contact met een explosieve atmosfeer. Moeten deze apparaten direct vervangen worden of zijn er andere oplossingen? Lees verder

 • 0812
  16

  LOTOTO, tips uit de praktijk

  In de categorie Machineveiligheid

  Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voordat werkzaamheden ten behoeve van onderhoud, storing of calamiteit geheel zijn afgerond. LOTOTO is noodzakelijk wanneer apparatuur, die normaal gesproken gesloten is, wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen of bewegende onderdelen, die een gevaar kunnen opleveren, worden blootgesteld. Lees verder

 • 1511
  16

  Verminder complexiteit in beleidsthema’s (blog)

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Maak onderscheid in het primaire proces en de secundaire processen. Dit leidt tot een organisatie waarin duurzame waarde en economische waarde elkaar versterken in een zogenoemd vliegwiel van succes ©. Lees verder

 • 2810
  16

  Wat er is gewijzigd in de ‘nieuwe’ noodstop norm NEN-EN-ISO 13850:2015

  In de categorie Machineveiligheid

  De norm NEN-EN-ISO 13850 uit 2008 welke de ontwerpbeginselen van een noodstop beschrijft, is in november vorig jaar vervangen en is sinds mei 2016 ook geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG. In de nieuwe norm zijn vooral een aantal onderwerpen verduidelijkt of geconcretiseerd. Dit artikel beschrijft Dennis van Loon de belangrijkste onderwerpen welke in de nieuwe norm zijn toegevoegd. Lees verder

 • 0410
  16

  ATEX & Management of Change; Handvatten voor Do`s en Don`ts

  In de categorie Explosieveiligheid

  In veel gevallen worden wijzigingen en veranderingen beheerst met de Management of Change methodiek, maar vaak pas achteraf. Bij explosieveiligheid (Atex) is het beheersen van de risico’s top prioriteit, omdat het risico een groot en gevaarlijk effect heeft. In dit artikel beschrijven Arthur Rooze en Yvonne Langen hoe tijd, middelen en/of het besef binnen de organisatie om te buigen naar een beheerste methode. Lees verder

 • 1209
  16

  Collaboratieve robots, hoe beveilig je de werknemer?

  In de categorie Machineveiligheid

  In dit artikel gaat John Bal in op het punt waar de interactie tussen de collaboratieve robot en de werknemer plaatsvindt en er nieuwe gevaren ontstaan. Lees welke vier beveiligingsmethoden de norm beschrijft voor een veilige samenwerking tussen mens en de industriële robot. Lees verder

 • 0509
  16

  Bouw een integraal managementsysteem (Blog)

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Het Integreren, stroomlijnen en vereenvoudigen van alles wat niet uw primaire proces is. Doorbreek de cyclus van complexiteit. Er zijn zoveel programma’s, documenten, certificaten, opleidingen, overlegstructuren, KPI’s en actielijsten dat het lastig is overzicht te bewaren. Al deze bureaucratie komt voort uit beleidsthema’s of kernwaarden zoals Veiligheid, Arbo, HR, MVO, Kwaliteit, Cultuur, Lean etc.. In deze blog beschrijft Gerd-Jan Frijters hoe u een Integraal Managementsysteem bouwt zonder overbodige bureaucratie. Lees verder

 • 0508
  16

  Integreer beleidsthema’s en kernwaarden (Blog)

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  Secundaire processen in organisaties hebben de afgelopen 40 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt met een sterke toename van de complexiteit tot gevolg. De continue stroom van nieuwe beleidsthema’s, initiatieven en projecten in een organisatie komt voor een belangrijk deel voort uit secundaire processen. Secundaire processen leiden op die manier tot sterke bureaucratie en een overvloed aan controlemechanismen. Lees verder

 • 3006
  16

  Hoe krijg ik eerstelijns leidinggevenden en leiders veranderd? (Blog)

  In de categorie Veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag

  De eerstelijns en de informele leiders zijn dagelijks op de werkvloer en derhalve in staat om gewenst veilig gedrag te stimuleren. De psychologie is een rijke informatiebron om gedrag te kunnen begrijpen en beïnvloeden. Leidinggevenden en veiligheidskundigen hoeven geen volleerd psycholoog te worden maar basiskennis om effectief gedragsinterventies te kunnen uitvoeren is wenselijk. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340