Veiligheidsartikelen Explosieveiligheid

 • 2107
  20

  Risico-analyse explosieveiligheid bij waterstoftankstations

  In de categorie Explosieveiligheid

  Om veilige waterstoftankstations te ontwerpen, te bouwen en te gebruiken is het noodzakelijk dat er een gedegen risico-analyse wordt uitgevoerd. In dit artikel beschrijft Nico Hendricks hoe zo’n risico-analyse systematisch kan worden uitgevoerd. Lees verder

 • 1411
  19

  Explosieveiligheid rondom spuitcabines

  In de categorie Explosieveiligheid

  Spuitcabines zijn er in alle soorten en maten. In spuitcabines kan een explosieve atmosfeer ontstaan. Om een veilige werkplek te creëren zijn diverse maatregelen mogelijk. Lees meer over de aanpak van brandbare stoffen, ventilatie en zone-indeling in dit artikel. Lees verder

 • 1605
  19

  Kennis van stofeigenschappen leidt tot kostenbesparingen

  In de categorie Explosieveiligheid

  Bij de verwerking, de opslag en het transport van poeders kunnen zich explosieve stof-luchtmengsels vormen. De werkgever dient maatregelen te nemen om de risico’s die werknemers lopen zoveel mogelijk te beperken. De vereiste maatregelen – en de kosten daarvan – hangen af van de eigenschappen van de betrokken stoffen. Maarten Beije beschrijft in dit artikel dat het rendabel kan zijn indien er wordt uitgegaan van de feitelijke stofeigenschappen. Lees verder

 • 2510
  18

  ATEX analyse acculaadruimten

  In de categorie Explosieveiligheid

  Veel bedrijven beschikken over elektrische transportmiddelen, zoals heftrucks, reachtrucks, palletwagens en schrobmachines. Vaak wordt er geen- of onvoldoende rekening gehouden met waterstofvorming tijdens het laden van accu’s. Waterstof (H2) gemengd met lucht - ook wel ‘knalgas’ genaamd - kan een explosieve atmosfeer vormen. Het beheersbaar maken van dit scenario vereist een risico-analyse, waarbij er kritisch gekeken moet worden naar de uitvoering van acculaadruimten. Lees verder

 • 1309
  18

  Verifiëren van explosieveilig materieel

  In de categorie Explosieveiligheid

  Vaak wordt naar eer en geweten explosieveilig materieel toegepast in een zone. Echter, het materieel moet ook geschikt zijn voor de betreffende zone en in goede staat zijn. In de praktijk blijkt dat er in zones niet- of nauwelijks wordt geverifieerd of het toegepaste materieel geschikt is voor de zone en op een juiste wijze is gemonteerd en aangesloten. Hierdoor ontstaan – al tijdens de installatiewerkzaamheden - onnodig veel foutcondities. Deze foutcondities kunnen worden voorkomen (of worden hersteld) door te verifiëren of het explosieveilig materieel geschikt is en correct is samengesteld. Lees verder

 • 0407
  17

  Statische elektriciteit in explosieve stofatmosferen

  In de categorie Explosieveiligheid

  Statische lading kan ontstaan op niet-geleidende materialen of op geïsoleerde geleidende materialen. Omdat een statische lading soms in staat is om een explosieve stofatmosfeer te ontsteken moet hiermee rekening worden gehouden in de risicobeoordeling explosieveiligheid. Lees verder

 • 2504
  17

  Filterkasten en explosieveiligheid

  In de categorie Explosieveiligheid

  Filterkasten worden veelvuldig in de industrie toegepast voor de reiniging van luchtstromen. Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over filterkasten en explosieveiligheid. Vragen die gesteld worden zijn: bestaan explosieveilige filterkasten? Wat moet een werkgever zelf regelen en wat mag hij van de fabrikant verwachten? Hoe moet er worden omgegaan met een ‘oude’ filterkast? Dit artikel beantwoord enkele van deze vragen. Lees verder

 • 1302
  17

  Mechanische apparaten als ontstekingsbronnen

  In de categorie Explosieveiligheid

  Door het gebrek aan ervaring met mechanische apparaten in ATEX omgevingen heerst er in de praktijk veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Ook zijn er vragen over de omgang met apparaten van voor 2003, deze zijn niet aantoonbaar explosieveilig maar staan wel in direct of indirect contact met een explosieve atmosfeer. Moeten deze apparaten direct vervangen worden of zijn er andere oplossingen? Lees verder

 • 0410
  16

  ATEX & Management of Change; Handvatten voor Do`s en Don`ts

  In de categorie Explosieveiligheid

  In veel gevallen worden wijzigingen en veranderingen beheerst met de Management of Change methodiek, maar vaak pas achteraf. Bij explosieveiligheid (Atex) is het beheersen van de risico’s top prioriteit, omdat het risico een groot en gevaarlijk effect heeft. In dit artikel beschrijven Arthur Rooze en Yvonne Langen hoe tijd, middelen en/of het besef binnen de organisatie om te buigen naar een beheerste methode. Lees verder

 • 2007
  15

  Beheersing van het explosierisico in een sproeidroogtoren

  In de categorie Explosieveiligheid

  Sproeidrogen is een proces dat op verschillende wijzen en in verschillende soorten en maten kan worden uitgevoerd. Maar vrijwel altijd ontstaan er brandbare poeders en dient rekening te worden gehouden met explosieve atmosferen die zowel binnen als buiten de toren kunnen optreden. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340