Veiligheidsartikelen Explosieveiligheid, pagina 2 van 2

 • 2205
  15

  Integriteit van explosieveilige elektrische apparaten (blog)

  In de categorie Explosieveiligheid

  Waar denkt u aan bij explosieveiligheid? Aan de veiligheid van uw werknemers of aan de bedrijfszekerheid van uw apparaten? In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze de integriteit van elektrische explosieveilige apparaten kan worden gewaarborgd. Lees verder

 • 1909
  13

  Nut en noodzaak van een NEN-EN-IEC 60079-17 inspectie (deel 1)

  In de categorie Explosieveiligheid

  Voor elektrische installaties in explosiegevaarlijke gebieden bestaat een specifieke norm met betrekking tot inspectie en onderhoud, de NEN-EN-IEC 60079-17 (Explosieve atmosferen - deel 17: Inspectie en onderhoud van elektrische installaties). Deze norm is aanvullend op de bekende normen voor elektrische installaties zoals de NEN 1010 en de NEN 3140. Veel eindgebruikers en eigenaren van installaties in explosieve atmosferen gaan er vaak ten onrechte vanuit dat de aanwezige CE-markeringen en EG Verklaringen van Overeenstemming garanderen dat de installatie aan de wettelijke eisen voldoet. Die veronderstelling is ten onrechte. Lees verder

 • 1604
  12

  Betere maatregelen bij installaties met gevaarlijke stoffen nodig

  In de categorie Explosieveiligheid

  Het ontbreken van een automatische waarschuwing is, bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, een belangrijke reden waardoor het soms misgaat. Door al bij het ontwerp van een installatie instrumenten in te bouwen die dergelijke problemen signaleren, kan dit worden voorkomen. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340