Integriteit van explosieveilige elektrische apparaten (blog)

22/05/15

Waar denkt u aan bij explosieveiligheid? Denkt u aan de veiligheid van uw werknemers of aan de bedrijfszekerheid van uw apparaten? Integriteit vanuit explosieveiligheid heeft betrekking op beide en slaat daarmee twee vliegen in één klap. In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze de integriteit van elektrische explosieveilige apparaten kan worden gewaarborgd.

Elektrische apparaten in een gevarenzone

Explosieveilige apparaten zijn uitgerust met een ‘beschermingswijze tegen ontsteking’. Deze beschermingswijze moet gedurende de hele levensloop van het apparaat in goede staat worden gehouden omdat deze beschermingswijze de barriere vormt tussen het ‘brandstof/zuurstof-mengsel’ en de ontstekingsbron. Als deze drie factoren samen komen kan een explosie ontstaan.

In het onderstaande overzicht enkele ‘beschermingswijzen tegen ontsteking’ waarmee een elektrisch explosieveilig apparaat bedoeld voor een gevarenzone gevormd door een stof/poeder kan zijn uitgevoerd.

Ex tD

Bescherming door omhulsel

Bescherming door omhulsel:

Voorkomen stofindringing en hoge temperaturen

Ex iD

Intrinsiek veilig

De energie-inhoud van stroomkringen wordt zodanig begrensd dat vonken of thermische effecten niet leiden tot ontsteking

Ex pD

Interne overdruk

De behuizing staat onder een inwendige overdruk waardoor een explosieve atmosfeer niet kan binnendringen

Ex mD

Gietmassa

Elektrische onderdelen worden ingebed in een gietmassa

Ex n

Niet ontstekend

Verzameling van vereenvoudigde beschermingswijzen afgeleid van voorgaande beschermingswijzen

Eerst moet altijd worden beoordeeld of elektrische apparaten buiten de ‘gevarenzone’ kunnen worden opgesteld. Waar dit niet mogelijk is moeten explosieveilige varianten worden gekozen en de voorschriften uit de gebruikershandleiding en de norm NEN EN IEC 60079 14 (ontwerp, keuze en opstelling van elektrische installaties) worden opgevolgd. Deze norm geldt aanvullend op de algemene voorschriften uit de NEN 1010, NEN EN IEC 60204 1  en de NEN-EN 50522.


Het ontwerp, de keuze en de opstelling

Als er voor gekozen wordt om een explosieveilig apparaat in een gevarenzone te plaatsen dan moet er rekening worden gehouden met diverse omstandigheden, waaronder:

• de apparaatgroep;
• de apparaatcategorie;
• de temperatuurklasse of maximale oppervlakte temperatuur;
• de gas- of materieelgroep.

Ook moet er rekening worden gehouden met de bedrijfsomstandigheden en in sommige gevallen met de speciale gebruiksvoorwaarden van het apparaat. Ieder explosieveilig apparaat is te herkennen aan het symbool explosieveilig

Explosieveilig apparaat met markering
Een explosieveilig apparaat met de markering

 

Bij het plaatsen van de apparaten moet er voor gezorgd worden dat de toegepaste beschermingswijze intact blijft én juist wordt aangesloten. Zo moet bij een explosieveilige elektromotor een motorbeveiligingsschakelaar worden toegepast. Deze voorkomt dat de motor zodanig heet wordt dat deze een ontstekingsbron kan vormen. Omdat deze schakelaar bijdraagt aan de integriteit van de beschermingswijze moet ook deze explosieveilig zijn uitgevoerd.

 

 

explosieveilig thermistor relais

 

Deze blog is geplaatst op de website bulkonline.nl

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340