Veiligheidsartikelen Machineveiligheid

 • 0412
  20

  Brexit, CE- vs. UKCA-markering

  In de categorie Machineveiligheid

  Officieel heeft het Verenigd Koninkrijk met een uittredingsakkoord op 31 januari 2020 de EU verlaten. Het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden over hoe het Verenigd Koninkrijk om wil gaan met het in de handel brengen van producten waar nu CE-markering van toepassing is. In dit artikel geeft Dennis van Loon een korte update over de stand van zaken rondom de Brexit in relatie tot CE-markering. Lees verder

 • 1802
  20

  25 jaar Machinerichtlijn - Deel I

  In de categorie Machineveiligheid

  In 1995 kregen we als machinebouwers in Europa te maken met de Machinerichtlijn. De machinerichtlijn stelt eisen aan de veiligheid van machines die binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht. Machinebouwers moesten ineens ‘een CE-markering’ op de machine gaan aanbrengen. Inmiddels zijn we alweer twee versies van de Machinerichtlijn verder waarbij de tijd niet heeft stilgestaan. Lees verder

 • 1803
  19

  Vaak onvoldoende informatie over veiligheidsfuncties in de gebruiksaanwijzing

  In de categorie Machineveiligheid

  De meeste machines die tegenwoordig in de handel gebracht worden, bevatten tenminste één of meerdere besturingstechnische veiligheidsfuncties. Vaak is door de fabrikant de Performance Level-norm EN-ISO 13849-1 toegepast voor de realisatie van deze veiligheidsfuncties. De norm wordt dan ook vaak vermeld op de ‘EG Verklaring van overeenstemming’ behorende bij de CE-gemarkeerde machine. Maar hoe zit het met de gebruiksaanwijzing? Lees verder

 • 1806
  18

  Een `nieuwe` IEC 60204-1 maar niemand past hem toe? - Deel 1

  In de categorie Machineveiligheid

  Sinds eind 2016 is de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines (IEC 60204-1:2016) gepubliceerd. We zijn inmiddels meer dan een jaar verder waarbij het opvalt dat veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen (EN-IEC 60204-1:2006). Waarom? En wat zijn nu de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen? Dennis van Loon geeft antwoord op deze vragen in dit tweedelige artikel. Lees verder

 • 1806
  18

  Een `nieuwe` IEC 60204-1 maar niemand past hem toe? Deel II

  In de categorie Machineveiligheid

  Meer dan een jaar na de publicatie van de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines - de IEC 60204-1:2016 - valt op dat veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen. Waarom het toch verstandig is je rekenschap te geven van de nu nog niet geharmoniseerde norm, is in de vorige publicatie besproken. Maar wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste wijzigingen? Lees verder

 • 0902
  18

  Chaotische brexit bedreigt CE-label

  In de categorie Machineveiligheid

  De onderhandelingen over de brexit – het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) – verlopen stroef. Rapporteurs van de Tweede Kamer vinden dat Nederland moet overwegen bilaterale afspraken te maken met het VK. Deze onzekerheid betekent dat ook de onduidelijkheid over wet- en regelgeving rond productveiligheid (CE) en Reach voortduurt. Lees verder

 • 2711
  17

  Wat is de houdbaarheidsdatum van de besturing van een machine?

  In de categorie Machineveiligheid

  Er zijn de laatste jaren heel wat ontwikkelingen geweest op het gebied van wet- en regelgeving en normen met betrekking tot machineveiligheid voor nieuwe machines. Maar hoe zit het nu met de bestaande en reeds in gebruik zijnde machines. Welke verplichtingen heeft u als gebruiker van een machine en hoelang zijn de oorspronkelijke veiligheidsmaatregelen in de machinebesturing (veiligheidsfuncties) nog voldoende om de machine ongewijzigd (veilig) te blijven gebruiken? Lees verder

 • 2710
  17

  VDMA bibliotheken voor faalkansberekeningen

  In de categorie Machineveiligheid

  In dit derde en laatste deel van een serie over de nieuwe PL-norm en SISTEMA 2.0 komt aan de orde hoe leveranciers de faalkansgegevens kunnen aanleveren in het nieuwe VDMA 66413-bibliotheekformaat. De VDMA-bibliotheken zijn niet speciaal voor PL of SISTEMA ontwikkeld, maar door de integratie in SISTEMA 2.0 wel in een stroomversnelling gekomen. De VDMA-bibliotheekstructuur is onafhankelijk en kan in alle rekentools voor SIL of PL worden gebruikt. Lees verder

 • 2609
  17

  Nieuwe ontwikkelingen in de PL-norm en de lancering van SISTEMA 2.0

  In de categorie Machineveiligheid

  Met SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications) worden de faalkansberekeningen uitgevoerd en kan een belangrijk deel van de documentatie worden gerealiseerd. Een overzicht van een aantal belangrijke aanpassingen aan SISTEMA en een toelichting. Lees verder

 • 2908
  17

  Machinebouwers, pas op met SIL componenten uit de procesindustrie

  In de categorie Machineveiligheid

  Of het nu gaat om een machine, een auto, trein of een procesinstallatie, de invloed van het besturingssysteem op de veiligheid is de laatste jaren sterk gegroeid. Elke sector heeft zijn eigen bijzonderheden en typische componenten. De scheidslijn tussen deze sectoren kan heel dun zijn. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340