Veiligheidsartikelen Machineveiligheid

 • 1803
  22

  Machineveiligheid in de ‘natte infra’ sector: een vak apart

  In de categorie Machineveiligheid

  Nederland telt een groot aantal natte beweegbare kunstwerken, zoals beweegbare bruggen, sluizen, stuwen, keringen en gemalen. Niet dat het daar nu altijd regent en je deze in het museum kunt bewonderen, maar zo noemen de infra-insiders alle objecten die in, aan, over of bij het water staan. Op het eerste gezicht zou je kunnen denken aan een bouwwerk, maar deze ‘kunstwerken’ hebben ook bewegende delen, een aandrijving en een toepassing. Daardoor valt het ineens binnen de definitie van een machine volgens de Machinerichtlijn. En met die definitie kan er verschillende regelgeving van toepassing zijn, zoals de Verordening bouwproducten, het Bouwbesluit en de Machinerichtlijn. Hoe ga je daarmee om? Lees verder

 • 2307
  21

  Een `nieuwe` IEC 60204-1 maar niemand past hem toe?

  In de categorie Machineveiligheid

  Nog steeds valt op dat na de publicatie van de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines - de IEC 60204-1:2016 veel machinefabrikanten nog de versie uit 2006 toepassen. Toch is het verstandig rekenschap te geven aan de norm. Wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste wijzigingen? Lees verder

 • 0707
  21

  Inventarisatie en keuringsplicht drukapparatuur

  In de categorie Machineveiligheid

  In 2016 is de regelgeving voor drukapparatuur herzien. Vooral voor gebruikers van drukapparatuur is er sprake van ingrijpende wijzigingen: dit betreft met name de keuringsplicht. Bent u op de hoogte van uw verplichtingen? Lees verder

 • 2806
  21

  10 Aandachtspunten van de nieuwe verordening machines

  In de categorie Machineveiligheid

  De  Machinerichtlijn, van kracht sinds 1995, kent momenteel de derde versie: 2006/42/EG. Deze versie is in werking sinds 2010, en is toe aan vervanging.  De vierde versie krijgt een ander model: ‘verordening’ in plaats van ‘richtlijn’. Lees verder

 • 1706
  21

  Vijf veelvoorkomende misvattingen over CE en machineveiligheid

  In de categorie Machineveiligheid

  In ons vakgebied worden wij vaak geconfronteerd met misvattingen over CE en machineveiligheid. In dit artikel zijn vijf veelvoorkomende uitspraken opgesomd welke berusten op een misverstand of welke genuanceerd zouden moeten worden. Lees verder

 • 0106
  21

  LOTOTO, tips uit de praktijk

  In de categorie Machineveiligheid

  Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voordat werkzaamheden ten behoeve van onderhoud, storing of calamiteit geheel zijn afgerond. LOTOTO is noodzakelijk wanneer apparatuur, die normaal gesproken gesloten is, wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen of bewegende onderdelen, die een gevaar kunnen opleveren, worden blootgesteld. Lees verder

 • 1503
  21

  Vaststellen Performance Level (PL)

  In de categorie Machineveiligheid

  Machines die in de EG (plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG). De geharmoniseerde normen EN-ISO 13849 (PL) en EN-IEC 62061 (SIL), voor veiligheidsfuncties van besturingssystemen in machines... Lees verder

 • 0412
  20

  Brexit, CE- vs. UKCA-markering

  In de categorie Machineveiligheid

  Officieel heeft het Verenigd Koninkrijk met een uittredingsakkoord op 31 januari 2020 de EU verlaten. Het afgelopen jaar is steeds meer duidelijk geworden over hoe het Verenigd Koninkrijk om wil gaan met het in de handel brengen van producten waar nu CE-markering van toepassing is. In dit artikel geeft Dennis van Loon een korte update over de stand van zaken rondom de Brexit in relatie tot CE-markering. Lees verder

 • 1802
  20

  25 jaar Machinerichtlijn - Deel I

  In de categorie Machineveiligheid

  In 1995 kregen we als machinebouwers in Europa te maken met de Machinerichtlijn. De machinerichtlijn stelt eisen aan de veiligheid van machines die binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht. Machinebouwers moesten ineens ‘een CE-markering’ op de machine gaan aanbrengen. Inmiddels zijn we alweer twee versies van de Machinerichtlijn verder waarbij de tijd niet heeft stilgestaan. Lees verder

 • 1803
  19

  Vaak onvoldoende informatie over veiligheidsfuncties in de gebruiksaanwijzing

  In de categorie Machineveiligheid

  De meeste machines die tegenwoordig in de handel gebracht worden, bevatten tenminste één of meerdere besturingstechnische veiligheidsfuncties. Vaak is door de fabrikant de Performance Level-norm EN-ISO 13849-1 toegepast voor de realisatie van deze veiligheidsfuncties. De norm wordt dan ook vaak vermeld op de ‘EG Verklaring van overeenstemming’ behorende bij de CE-gemarkeerde machine. Maar hoe zit het met de gebruiksaanwijzing? Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340