Veiligheidsartikelen Machineveiligheid, pagina 2 van 4

 • 2808
  17

  Nieuwe keuringsplicht voor oude drukapparatuur

  In de categorie Machineveiligheid

  De Richtlijn Drukapparatuur is vernieuwd. Ook de regelgeving voor de gebruiker is herzien. De herziening omvat voor de fabrikant enkele beperkte wijzigingen. De wijzigingen voor de gebruikers van drukapparatuur daarentegen hebben veel meer consequenties. Dit artikel beschrijft een inventarisatie van de veranderingen voor de gebruiker. Lees verder

 • 1606
  17

  Welke TÜV persoonscertificering past bij mij?

  In de categorie Machineveiligheid

  Uit de markt blijkt veel behoefte aan een formele persoonscertificatie. ‘De TÜV’ is de meest actieve partij op dit vlak en heeft veel aanzien. Het aantal TÜV certificaten en titels is niet meer op de vingers van één hand te tellen. Gerald van Engeland heeft een aantal zaken voor u op een rijtje gezet. Lees verder

 • 2504
  17

  Betrouwbaarheid van Electro Sensitive Protective Equipment (ESPE’s)

  In de categorie Machineveiligheid

  Bij het toepassen van elektrosensitieve veiligheidsvoorzieningen (ESPE’s) mag de machineontwerper niet alleen uitgaan van de door de fabrikant gegeven faalkans PFH, maar moet gebruik gemaakt worden van de in de norm NEN-EN-IEC 61496-1 beschreven relatie tussen type en Performance Level (PL)/ Safety Integrity Level (SIL). Lees verder

 • 0812
  16

  LOTOTO, tips uit de praktijk

  In de categorie Machineveiligheid

  Lock Out – Tag Out – Try Out (LOTOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om ervoor te zorgen dat installaties en machines veiliggesteld worden en niet meer opgestart kunnen worden voordat werkzaamheden ten behoeve van onderhoud, storing of calamiteit geheel zijn afgerond. LOTOTO is noodzakelijk wanneer apparatuur, die normaal gesproken gesloten is, wordt geopend, waarbij energie of gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen of bewegende onderdelen, die een gevaar kunnen opleveren, worden blootgesteld. Lees verder

 • 2810
  16

  Wat er is gewijzigd in de ‘nieuwe’ noodstop norm NEN-EN-ISO 13850:2015

  In de categorie Machineveiligheid

  De norm NEN-EN-ISO 13850 uit 2008 welke de ontwerpbeginselen van een noodstop beschrijft, is in november vorig jaar vervangen en is sinds mei 2016 ook geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn 2006/42/EG. In de nieuwe norm zijn vooral een aantal onderwerpen verduidelijkt of geconcretiseerd. Dit artikel beschrijft Dennis van Loon de belangrijkste onderwerpen welke in de nieuwe norm zijn toegevoegd. Lees verder

 • 1209
  16

  Collaboratieve robots, hoe beveilig je de werknemer?

  In de categorie Machineveiligheid

  In dit artikel gaat John Bal in op het punt waar de interactie tussen de collaboratieve robot en de werknemer plaatsvindt en er nieuwe gevaren ontstaan. Lees welke vier beveiligingsmethoden de norm beschrijft voor een veilige samenwerking tussen mens en de industriële robot. Lees verder

 • 2204
  16

  Vergeten veiligheidsaspecten van een robot

  In de categorie Machineveiligheid

  Robots worden steeds vaker toegepast binnen de industrie, ter vervanging van werknemers of om juist met werknemers te kunnen samenwerken. Een robot is een machine en moet als zodanig beschouwd worden. Aan machines worden veiligheidseisen gesteld welke dus ook één op één gelden voor robots. Lees verder

 • 1211
  15

  Worden normen gratis?

  In de categorie Machineveiligheid

  Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft onderzoek gedaan naar de regeldruk rondom industrienormen. Een belangrijke conclusie uit het advies aan de overheid is het kosteloos beschikbaar stellen van een aantal normen om zo de regeldruk te verlagen. Lees verder

 • 2605
  15

  Management van functionele veiligheid vs. CE-verantwoordelijkheid

  In de categorie Machineveiligheid

  In de praktijk wordt vaak te weinig aandacht besteed aan managementactiviteiten van een project met veiligheidsfuncties. Op basis waarvan kan de fabrikant (directeur/ceo) de verantwoordelijkheid nemen voor een correcte implementatie van functionele veiligheid in de (nieuwe) machine? Lees verder

 • 2205
  15

  31 mei 2015 een gedenkwaardige dag voor drukapparatuur?

  In de categorie Machineveiligheid

  Vaak is het beter in een keer een iets grotere aanpassing door te voeren dan een kleine wijziging die feitelijk maar een lapmiddel is. Dit was na 17 jaar ook de insteek bij de revisie van de richtlijn drukapparatuur (PED*): dan maar een grote verbouwing. Vincent Meier geeft in dit artikel een korte samenvatting van de wijzigingen, beginnend bij het simpele lapmiddel en eindigend in de verbouwing. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340