Is uw beveiliging schijnveilig?

20/02/15

Tijdens de uitvoering van risicobeoordelingen komen wij zeer regelmatig beveiligingsinrichtingen tegen in de vorm van inloopbeveiligingen en lichtschermen. De installatie van dergelijke beveiligingsinrichtingen is een prima manier om gevaren af te schermen, maar deze dienen wel op de juiste manier te worden geïnstalleerd. Wat wij in de praktijk veelal zien is dat personen om de beveiliging heen kunnen lopen of dat de afstand tussen de beveiliging en het gevaar te klein is. Hierdoor is het mogelijk dat de machine nog niet in een veilige toestand is gebracht terwijl de persoon het gevaar al heeft bereikt. Schijnveiligheid dus!

  

         Inloopbeveiliging                                                              Lichtscherm


De afstand (veiligheidsafstand) tussen de beveiliging en het gevaar dient door middel van een berekening bepaald te worden en is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is de naderingssnelheid van (delen van) het lichaam in combinatie met de afstand tussen de stralen van de beveiliging een belangrijk aspect. We kunnen ons voorstellen dat bij toepassing van een inloopbeveiliging waarvan de afstand tussen de stralen bijvoorbeeld 300 mm bedraagt, rekening gehouden moet worden dat een persoon met uitgestrekte arm tussen de stralen door kan reiken terwijl de beveiliging nog niet geactiveerd wordt. Bij toepassing van een lichtscherm met een detectiecapaciteit (afstand tussen de stralen) van bijvoorbeeld 40 mm zullen lichaamsdelen sneller gedetecteerd worden. Hierdoor kan de beveiliging dus dichter bij het gevaar geïnstalleerd worden dan bij toepassing van een inloopbeveiliging.

Een andere factor is de tijd tussen het activeren van de beveiliging en het bereiken van een veilige toestand van de machine. Voor een machine met een lange uitloop door bijvoorbeeld een vliegwiel is het gebruik van een inloopbeveiliging of lichtscherm vaak niet mogelijk. Maar bedenk dat elk elektrisch component in deze veiligheidsfunctie een bepaalde tijd nodig heeft om te reageren en elke machine een bepaalde stoptijd heeft. Deze tijden bij elkaar opgeteld vormt de responstijd.

In de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 13855:2010 en Veiligheid van machines - Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met de naderingssnelheden van delen van het menselijk lichaam zijn de berekenmethoden voor het bepalen van de veiligheidsafstand beschreven. Beide bovengenoemde factoren zijn onderdeel van de uit te voeren berekening.

Advies over CE-markering door D&F

De expertise van D&F richt zich op CE-markering op basis van:

  • (Nieuwe) Machinerichtlijn
  • EMC-Richtlijn
  • Laagspanningsrichtlijn
  • Richtlijn Drukapparatuur (PED)
  • ATEX 95 Richtlijn

Trainingen

Naast advies biedt D&F trainingen aan over CE-markering. Variërend van een ééndaagse cursus CE-markering tot de 8-daagse Masterclass CE.

Het is tevens mogelijk om in-company training door ons te laten verzorgen voor een groep medewerkers met dezelfde opleidingsbehoefte in uw bedrijf. Dit geldt voor alle opleidingen die we aanbieden.

Voor meer informatie en het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen via info@denf.nl of bellen naar 076 5040340.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340