Veiligheidsartikelen Machineveiligheid, pagina 3 van 4

 • 2002
  15

  Is uw beveiliging schijnveilig?

  In de categorie Machineveiligheid

  Tijdens de uitvoering van risicobeoordelingen komen wij zeer regelmatig beveiligingsinrichtingen tegen in de vorm van inloopbeveiligingen en lichtschermen. De installatie van dergelijke beveiligingsinrichtingen is een prima manier om gevaren af te schermen, maar deze dienen wel op de juiste manier te worden geïnstalleerd. Lees verder

 • 1010
  14

  Maatwerk in functieblokkering

  In de categorie Machineveiligheid

  Een goede functieblokkering is in de praktijk niet zo eenvoudig. Door praktische problemen wordt in veel gevallen het veiligheidssysteem gemanipuleerd. In dit artikel van Gerald van Engeland leest u meer over de het belang en de uitvoering van een doordacht ontwerp. Lees verder

 • 1706
  14

  Vijf veelvoorkomende misvattingen over CE en machineveiligheid

  In de categorie Machineveiligheid

  In ons vakgebied worden wij vaak geconfronteerd met misvattingen over CE en machineveiligheid. In dit artikel zijn vijf veelvoorkomende uitspraken opgesomd welke berusten op een misverstand of welke genuanceerd zouden moeten worden. Lees verder

 • 0711
  13

  Risico`s reduceren met SIL en PL norm

  In de categorie Machineveiligheid

  Sinds een jaar is de norm EN 954-1 voor veiligheidsbesturingen in machines niet meer te gebruiken. Veel bedrijven zijn inmiddels overgeschakeld op één van de opvolgers: Safety Integrity Level (SIL) of, zoals in de meeste gevallen, Performance Level (PL). De focus ligt op het uitvoeren van berekeningen: hoe lager de faalkans, hoe hoger het SIL/PL level. Gerald van Engeland slaat in dit artikel niet aan het rekenen maar gaat in op een aantal onderwerpen die ‘wat extra aandacht nodig hebben’. Lees verder

 • 1709
  13

  Zet er maar een hekwerk omheen

  In de categorie Machineveiligheid

  Bij het beveiligen van machines kunnen emoties hoog oplopen. Operators vinden de nieuwe situatie onwerkbaar, managers vrezen voor productiedaling. Door iedereen in het ontwikkeltraject te betrekken, creëer je commitment en voorkom je scheve gezichten. Lees verder

 • 0611
  12

  Hoe gevaarlijk is gevaarlijk?

  In de categorie Machineveiligheid

  Volgens de machinerichtlijn mag een storing in de apparatuur of de programmatuur geen gevaarlijke situatie opleveren. Hoe moet je daar als machinebouwer mee omgaan? Gerald van Engeland geeft als D&F Consultant hieropantwoord. Lees verder

 • 0910
  12

  Waarom kiezen tussen PL en SIL?

  In de categorie Machineveiligheid

  Het beheersen van zowel de PL als de SIL norm brengt grote voordelen met zich mee. Pneumatiek en hydrauliek, zeker combinaties van meerdere ventielen, zijn het beste met PL aan te pakken. Voor andere systemen is SIL weer handiger. Lees verder

 • 2208
  12

  Noodstopfunctie: wel of niet?

  In de categorie Machineveiligheid

  De noodstopfunctie: heeft u ‘m weleens gebruikt? Niet om een arbeidsmiddel ‘veilig te stellen’, maar gebruikt waarvoor hij bedoeld is? Naar onze mening krijgt de noodstopfunctie teveel eer: het is slechts een laatste stap in de veiligheidsketen, die niet altijd verplicht is. Lees verder

 • 0907
  12

  Stand der techniek, noodzaak of bijzaak?

  In de categorie Machineveiligheid

  Klopt de stelling dat je als gebruiker/beheerder van arbeidsmiddelen verplicht bent de ‘stand der techniek’ te volgen? Zijn er wettelijke verplichtingen op dit punt, of is dit een onderdeel van ‘goed werkgeverschap’? Hoe verhouden zich deze aspecten tussen werkgevers en fabrikanten? Lees verder

 • 2606
  12

  Vaste of wegneembare afscherming?

  In de categorie Machineveiligheid

  Met de ondertekening van de verklaring van overeenstemming en het aanbrengen van het CE-typeplaatje claimen machinebouwers dat ze voldoen aan alle eisen die volgens de Europese richtlijnen gelden. Maar kennen ze echt alle nieuwe eisen? De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is wel precies op de hoogte en zal de fabrikanten erop afrekenen. Joris van Iersel gaat in op een deelgebied: afschermingen. Lees verder

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340