Duurzame inzetbaarheid en zelfleiderschap

18/12/12

Een aantal jaren geleden moest je de vakantiefoto’s laten afdrukken na het ontwikkelen van een filmrolletje. Dan zag je pas na een paar weken welke foto’s gelukt waren. Soms kon je je niet eens meer herinneren waar de foto was gemaakt. Verder moest je ze dan in een album plakken en dan kon je dit laten zien aan je familie en kennissen.

Tegenwoordig kun je echter je digitale fototoestel aansluiten op je pc of neem je de geheugenkaart eruit en zet je de foto’s over. Je kunt dan eenvoudig zelf de foto’s aanpassen of verwijderen. Na het uitzoeken kunnen we die nog laten afdrukken in een fotoalbum als we dit wensen. Tevens kunnen we de foto’s even op internet zetten en een link mailen naar familie en al onze vrienden. Om dit te kunnen moeten we continue op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen. Er verandert veel in een relatief korte tijd.

Het voorbeeld van de ontwikkeling in digitale fotografie heeft in nog geen 15 jaar plaatsgevonden. Hoe zal het zijn over nog eens 15 jaar? Hoe snel gaan de technologische ontwikkeling verder en hoe gaat met ons als wij tot ons 67ste moeten werken? Daar gaat duurzame inzetbaarheid over.

Als je nu aan mensen vraagt wat “duurzame inzetbaarheid” is krijg je het voorbeeld  thuiswerken. Het thuiswerken is zeker een onderdeel ervan maar dekt de lading niet.

Wat moet men dan onder duurzame inzetbaarheid verstaan?

Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers manifesteert zich op drie verschillende niveaus: macro, meso en micro. 

 1. op macroniveau is het vooral de rol van de politiek; de economie in relatie tot de arbeidsmarkt is hier van belang.
 2. op mesoniveau speelt de inzetbaarheid vooral binnen de organisatie en is de interesse tot duurzame inzetbaarheid veelal afhankelijk van de concurrentie positie. 
 3. op microniveau richt de duurzame inzetbaarheid zich op het individu. Hier is persoonlijk leiderschap nodig om een duurzame inzetbaarheid te realiseren.

We kunnen dus op verschillende niveaus insteken. Op macroniveau doen we dit met verkiezingen. Op mesoniveau is het de organisatie die bepaalt; een handvat daarvoor is de NPR 6070:2010. Hierbij wordt voor de organisatie met behulp van een scan uitgelegd hoe men kan bepalen wat de best passende beleidsmaatregelen op dat moment zijn. De scan is opgedeeld in vier clusters:

 1. HR beleid
 2. de organisatie van het werk
 3. de geschiktheid van de medewerkers 
 4. de vitaliteit van de medewerkers.

Volgens mij liggen de eerste twee niveaus (macro en meso) meer buiten ons persoonlijk bereik. De vraag is dan: wat kunnen we zelf doen? Zoals hierboven beschreven moeten we het dan hebben van persoonlijk leiderschap.

Persoonlijk leiderschap

Wat kunnen wij doen om aan duurzame inzetbaarheid te werken? Het is goed om te weten wat bedoeld wordt bij persoonlijke duurzame inzetbaarheid. Het gaat onder meer over vitaliteit. Daarmee wordt o.a. bedoeld: hoe fysiek, mentaal en sociaal ben jij? Voor de duurzame inzetbaarheid binnen organisaties gaat het verder. De vraag is hier: welke ontwikkeling maak jij door? Hoe blijf je op de hoogte van de recente ontwikkelingen?

In deze context denk ik aan prof. Weggemann. Hij introduceerde de “half waarde tijd” van een opleiding. Hiermee wordt bedoeld dat kennis die men in een opleiding heeft vergaard sneller veroudert dan jaren geleden het geval was. Hiermee benadrukt hij dat organisaties en mensen zelf bezig moeten zijn met de ontwikkeling van hun kennis.

Hoe geef je zelf vorm aan de duurzame inzetbaarheid? Of hoe sturen wij ons eigen gedrag? Dit kan door het toepassen van effectieve denk- en handelingsstrategieën.

Wat kunnen we doen?

 • zelf kiezen voor de richting op basis van waar wij in geloven, wat de sterke punten zijn en wat de omgeving om ons heen waardeert.
 • actie ondernemen, het stellen van doelen en het inzetten van actietechnieken. Vergeet daarbij niet het evalueren van de resultaten.
 • anderen ondersteunen en delen van de kennis voor het bepalen van de richting en het ondernemen van de actie met hen.

Nog een aantal tips voor het stellen van doelen:

 • formuleer gedrag dat haalbaar is en waarvan je weet dat het vol te houden is.
 • houd het eenvoudig, concentreer je op de eerste stap.
 • formuleer actief gedrag, dus wat we gaan doen.
 • houd het persoonlijk, geef dus aan wat jezelf gaat doen.

Om nu terug te komen op het doorwerken tot ons 67ste zouden enkele regels als volgt kunnen zijn: 

 • Ik ga twee keer per week één uurtje sporten;
 • Ik ga elke week één avond studeren gedurende 3 uur;
 • Ik ga elk kwartaal naar een vakinhoudelijke netwerkbijeenkomst;
 • Ik heb elke ochtend minstens één sociaalpraatje van 10 minuten met een collega;
 • Ik ga door de week ‘s avonds gezonde hapjes zoals komkommer schijfjes eten.

Veel plezier bij het zelf concreet invullen van de persoonlijke doelen en de wetenschap dat al onze bijdragen meewerken aan een duurzame wereld.

Vincent Meier,
Hoger Veiligheidskundige

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340