Praktische probleemoplossing, niet gehinderd door kennis

13/11/12

Kinderen een cadeau geven van lego is veelal goed besteed. Ze kunnen urenlang spelen en van alles zelf maken. De een zal zich strak aan de tekeningen houden waar stap voor stap staat waar welk blokje moet komen. Terwijl de ander het al goed vindt als het een beetje lijkt. Weer een ander bedenkt zelf iets wat er gemaakt zal worden en vindt de tekening niet wenselijk.
Het eindresultaat is dat ze zo trots zijn op het gemaakte speelgoed dat het vaak niet mag worden afgebroken. Een eventuele verbetering wordt niet echt gewaardeerd en al helemaal niet als die na het bouwproces wordt aangebracht. Kortom, ze zijn erg beschermend ten opzichte van hun werk . Dat lijkt een natuurlijke reactie.

Als ze dan hun product toelichten zie je hoeveel plezier ze hebben met datgene wat ze gemaakt hebben. Veelal zijn ze erg creatief in het bedenken van oplossingen voor problemen. Kritische vragen worden met alle gemak beantwoord of een list wordt verzonnen. 

Het blijft een mooi proces om te zien, hoe de bouw ook tot stand komt, al dan niet volgens de tekening of als eigen bedenksel. Er zijn een aantal dingen die tijdens de bouw automatisch worden onderzocht:

  • Sterkte, het moet hanteerbaar zijn anders breekt het of valt het uit elkaar.
  • Doel, het moet een functie vervullen.
  • Etcetera

In mijn praktijk zie ik veelal dezelfde creativiteit terug. Mensen hebben de mooiste oplossingen bedacht voor praktijkproblemen. Tijdens het bedenken en maken van de oplossing ontstaat een dynamiek en energie waarin veel problemen opgelost worden, bijna alles lijkt mogelijk te zijn.
Tijdens dit proces is het afstemmen wie wat regelt van wezenlijk belang. Iedereen draagt een deel bij aan de oplossing. Uitganspunt is dat de oplossingen meestal praktisch van aard zijn.

De oplossing is bijvoorbeeld om te zoeken naar een handig hulpmiddel om een compressor hanteerbaar te maken. Dit met het doel om hem dicht bij een mobiele droogijs schoonmaakinstallatie te plaatsen. Aangezien deze mobiel is wordt de wens uitgesproken dat de compressor tevens verplaatsbaar is naar de locatie waar hij dan gewenst is. Om dit op te lossen wordt voorgesteld om de compressor eenvoudig verrijdbaar te maken.
Deze mooie oplossing wordt bedacht zonder de consequenties te overzien. Wie denkt er bij na dat het hulpstuk ineens een mobiele machine wordt?

De goede intenties zijn bijzonder creatief, natuurlijk praktisch uitvoerbaar.
De oplossing is tevens vrij eenvoudig: zorg dat de mobiele machine aan de machinerichtlijn gaat voldoen.

De medewerkers zijn trots op de bedachte en uitgevoerde oplossing, maar meestal ontbreekt iets van de veiligheidsprincipes. Hoe komt het dat die ontbreken? In mijn ogen zit het probleem voor een deel in de onbekendheid met en de inhoud van de productwetgeving. Indien de mensen bekend zijn met de eisen vanuit deze wetgeving is het nadenken over de wijzigingen die zijn aangebracht en de aanvullende eisen eenvoudig.

Hoe kunt u deze creatieve mensen nu verder helpen? 

  1. Schenk aandacht aan de creatieve mensen, praat regelmatig met hen over welke oplossingen ze bedacht hebben. Ze doen het met de beste intenties.
  2. Breng de creatieve mensen in contact met de veiligheidskundige / engineers en zorg dat ze hen meehelpen met verbeteren. (Zou het niet mooi zijn wanneer ze elkaar uiteindelijk vanzelf opzoeken?)
  3. Laat de veiligheidskundige / engineers de benodigde risicobeoordelingen samen met de creatieve mensen uitvoeren.
  4. Voer de bedachte reducerende maatregelen door, breng de beveiligingsmaatregelen aan.
  5. Geef waar nodig instructie hoe om te gaan met de mobiele machine.

Het eindresultaat laat zien dat innovatie en samenwerking in veiligheid prima samengaan. Waarbij de kennis en ervaring van een ieder waardevol is.

Vincent Meier,
Hoger Veiligheidskundige

Dit artikel is gepubliceerd in NEN machinebouw nieuws nummer 5, 2012.

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340