IECEx Certificaat - CoPC (Certificate of Personnel Competence)

Voor het verkrijgen van een CoPC (Certificate of Personnel Competence) dient u een CV ('Evidence file') op te stellen. De onderstaande informatie dient u hierin te verwerken en vervolgens digitaal of per post aan te leveren bij het examenbureau (Dekra):

 1. Volgens welke module(n) er gecertificeerd moet worden
 2. Eventuele beperkingen in de scope van de certificatie (bijvoorbeeld alleen van toepassing op enkele beschermingswijzen tegen ontsteking)
 3. Kopieën van diploma’s van gevolgde technische opleidingen
 4. Kopieën van getuigschriften van gevolgde trainingen op het gebied van explosieveiligheid
 5. Kopieën van getuigschriften van afgelegde IECEx 05 examens op het gebied van explosieveiligheid, inclusief behaalde cijfers
 6. Chronologisch overzicht van werkervaring niet gerelateerd aan het werken in explosiegevaarlijk gebied
 7. Chronologisch overzicht van werkervaring wel gerelateerd aan het werken in explosiegevaarlijk gebied, benoem hierbij aanvullend:
  a. naam werkgever
  b. type industrie
  c. functie en verantwoordelijkheden
  d. toegepaste beschermingswijzen
  e. toegepaste normen, praktijkrichtlijnen en regelgeving
  f. overzicht van taken (zonering, ontwerp, selectie, installatie, inspectie, onderhoud, testen en commissioning, reparatie)
 8. Persoonsgegevens:
  a. Kopie van paspoort / identiteitskaart
  b. Naam en voornamen
  c. Woonadres
  d. Telefoonnummer/e-mail adres
  e. Recente pasfoto conform eisen Rijksoverheid (indien digitaal minimaal 150 x 200 pixels)

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340