Nieuws: D&F`s Masterclasses, gewaardeerd met 8 SKO punten

17/12/08

D&F's 8-daagse Masterclass ATEX krijgt, net als D&F's Masterclass CE, 8 SKO punten toegekend door de Stichting Hobéon SKO Certificatie. Gedurende de opleiding staat de wet- en regelgeving omtrent explosiegevaar centraal en worden praktijkcases uitvoerig besproken.

D&F Consulting B.V. heeft  de Masterclass ATEX ontwikkeld met haar KneX! Team explosieveiligheid, onder leiding van KneX! Arthur Rooze. Deze Masterclass is bestemd voor veiligheidskundigen, SHE medewerkers, KAM medewerkers, interne bedrijfsspecialisten, medewerkers Arbo, engineers en overige belangstellenden die zich willen verdiepen in de materie over explosieveiligheid. 15 Januari aanstaande is de tweede trainingsdag in Bunnik, aanmelden is nog mogelijk onder speciale voorwaarden.

De opleiding is opgebouwd uit een combinatie van theorie (seminars) en praktische workshops. Naast unieke gastcolleges is er begeleiding door zeer ervaren trainers van D&F Consulting B.V. Na het volgen van de Masterclass ATEX kent de deelnemer de wet- en regelgeving omtrent explosiegevaar. Bovendien is hij in staat gevaarlijke situaties te herkennen en passende maatregelen te treffen. Uiteraard ontbreken gastsprekers en praktijkcases niet in D&F’s Masterclass ATEX.

D&F bracht in samenwerking met uitgeverij Kluwer, het boekje ‘Explosieveiligheid in 100 vragen’ uit. Dit boekje maakt onderdeel uit van het lesmateriaal van D&F’s Masterclass ATEX en geeft antwoord op honderd veel gestelde vragen over explosieveiligheid en de ATEX regelgeving. 

Alle nieuws van 2008

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340