Nieuws: D&F`s Special Interest middag: explosieveiligheid

19/09/08

D&F Consulting B.V. organiseert op donderdag 9 oktober aanstaande een Special Interest middag over explosieveiligheid. De middag geeft praktisch uitvoerbare en economisch haalbare oplossingsrichtingen. Een daadwerkelijk veilige situatie én aan alle wettelijke eisen voldoen op het gebied van explosieveiligheid is voor bedrijven, waar mogelijk explosiegevaar kan voorkomen, een must.

D&F kent binnen haar organisatie verschillende KneX-teams die bestaan uit Knowledge Experts. Ieder KneX-team is verantwoordelijk voor een eigen vakgebied, de eindverant-woordelijke voor het KneX-team explosieveiligheid is Arthur Rooze. Logischerwijs wordt de begeleiding tijdens de Special Interest middag dan ook door Arthur Rooze verzorgd.

De middag bestaat uit een workshop: “ATEX binnen uw bedrijf, een inventarisatie”. De uitkomsten worden gezamenlijk besproken waarbij aanwezigen de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. Ook wordt er informatie verstrekt over diensten en goederen voor explosiegevaarlijke gebieden én er is aandacht voor het explosieveiligheidsdocument.

Jacko Scholten maakt ook deel uit van het KneX-team explosieveiligheid en is tevens lid van de normcommissie Nieuwe Praktijkrichtlijn NPR 7910-2. Jacko Scholten vertelt tijdens de middag over de NPR 7910-2 en zal vragen beantwoorden. 
 
Werken met KneX-teams betekent dat werknemers binnen D&F tien procent van hun werkbare tijd mogen besteden aan kennisontwikkeling. Omdat D&F kennisontwikkeling zo belangrijk vindt organiseert zij de Special Interest middag voor haar relaties geheel kosteloos.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke  van den Wijngaard of Sonja van der Wegen via telefoonnummer 076-5047242.

 

Alle nieuws van 2008

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340