Nieuws: Nieuwe training: Veiligheidsbesturingen volgens SIL en PL in de praktijk

30/07/09

Er zijn een tweetal normen geharmoniseerd die een nieuwe invulling geven aan het ontwerp van veiligheidsbesturingen die onder de Nieuwe Machinerichtlijn vallen.
De huidige norm, de NEN-EN 954-1, komt te vervallen.
Vanaf eind 2009 gelden twee nieuwe normen:

  • SIL    Safety Integrity Level  (NEN-EN- IEC 62061)
  • PL     Performance Level  (NEN-EN-ISO 13849-1)


D&F geeft tijdens deze ééndaagse training op praktische wijze invulling aan SIL en PL in de praktijk.

Tijdens de training worden de oude èn de nieuwe normen behandeld. Dat gebeurt praktijkgericht met verhelderende voorbeeldberekeningen. Alle aspecten die in dit kader van belang zijn - zoals machineveiligheid, stappenplan van bronaanpak en veiligheidsbesturing - passeren de revue.
De training behandelt de praktische uitwerking van normen voor elektrische veiligheid en veiligheidsbesturingen. De theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Op deze wijze brengt de deelnemer de kennis direct in de praktijk.

Klik hier om alle informatie over de training veiligheidsbesturingen volgens
SIL en PL in de praktijk te lezen.

Alle nieuws van 2009

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340