Nieuws: Ronde tafelconferentie: ATEX-certificaten in stand houden blijkt lastig

01/10/09

Toepassing van ATEX-gecertificeerde apparatuur (b.v. motoren)  is in explosiegevaarlijke zones verplicht. Als dergelijke apparatuur eenmaal geplaatst is dan wordt vaak gedacht dat de bijbehorende ATEX-certificaten hun geldigheid voor onbepaalde tijd behouden. Dit is echter niet correct. De geldigheid van een ATEX-certificaat kan verlopen als motoren en/of reductoren niet op de juiste wijze worden onderhouden. Doet zich onverhoopt een explosie voor dan komt door een dergelijke handelswijze de aansprakelijkheid in het geding.

Om helderheid te scheppen op bovengenoemd gebied organiseert Stolk Transmission Services BV samen met KEMA en D&F Consulting BV een tweetal ronde tafelconferenties in het land, namelijk op 20 oktober en op 4 november aanstaande.
De ronde tafelconferentie van 20 oktober aanstaande wordt gehouden bij Stolk Transmission Services in Hoogerheide. Tijdens beide bijeenkomsten gaat de KEMA ondermeer in op de wet- en regelgeving met betrekking tot reparatie volgens IECEx 03 onder ATEX 137. Hierbij zal onder meer worden ingegaan op de verantwoordelijkheden van de leverancier onder ATEX 95 en de verantwoordelijkheden van de gebruiker onder ATEX 137. Verder zal worden uitgelegd wat het verschil is tussen wel en niet IECEx 03 gecertificeerde bedrijven.

D&F Consulting B.V. zal het programma vervolgen met een presentatie over het opstellen van een ontstekingsbron-analyse en een onderhoudsplan. Met behulp van een ontstekingsbron-analyse wordt inzichtelijk gemaakt waar de potentiële risico’s op explosiegevaar in de verschillende zones in een fabriek zitten. Het KEMA IECEx 03 gecertificeerde Stolk Transmission Services legt vervolgens uit hoe de onderhoudsorganisatie in een bedrijf zodanig kan worden ingericht, dat te allen tijd wordt gestreefd naar behoud van de hierboven genoemde certificaten. Deelname aan bovengenoemde ronde tafelconferenties is gratis. Aanmelden kan via www.stolkservices.nl . Reageer snel, want vol is vol.

Meer informatie:
Stolk Transmission Services, Voltweg 20, 4631 SR Hoogerheide, dhr. A. Stokvis, tel.: 0164-616265, fax: 0164-616265, e-mail: a.stokvis@stolkservices.nl, www.stolkservices.nl

Alle nieuws van 2009

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340