Nieuws: Bedrijven die sturen op positieve energie, maken aantoonbaar meer winst.

09/12/10

Deze uitspraak is van de Amerikaanse managementgoeroe Robert Quinn. Robert Quinn is hoogleraar aan de universiteit van Michigan en noemt zichzelf bij wijze van grap “bedrijfstherapeut”. Quinn is wereldwijd autoriteit op het gebied van leiderschap en verandermanagement. Hij is auteur van onder andere de bestsellers ‘Diepgaande verandering’ en het ‘Handboek managementvaardigheden’.


Quinn combineert concepten uit de organisatiekunde met de positieve psychologie. Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die gaat over positieve ervaringen die mensen kunnen hebben zoals geluk, hoop en liefde. Daarnaast gaat positieve psychologie over positieve eigenschappen van mensen zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid en over positieve instituties, ofwel oftewel manieren waarop instellingen een positief verschil kunnen maken binnen de maatschappij.
Dit laatste element van de definitie is sterk gelinkt aan de concepten rondom veiligheidscultuur. Onlangs verscheen het nieuwste boek van Quinn dat hij schreef, samen met zijn zoon Ryan Quinn. Ryan Quinn is assistent-professor Business administration aan de Darden School of Business van de University of Virginia. Hij is gespecialiseerd in invloed, effectieve gespreksvoering en verandermanagement.

Een beknopte bloemlezing uit ‘Lift’. We willen allemaal positieve invloed hebben, maar vaak, ondanks onze beste bedoelingen, mislukt dit door gevoelens of gedachten waar we ons niet eens bewust van zijn. In dit verheffende boek maken Ryan en Robert Quinn duidelijk dat het lang niet altijd zo hoeft te gaan. Ze laten zien hoe u zichzelf en uw collega’s op een hoger plan kunt brengen en raken daarmee de essentie van positief leiderschap.

De heren Quinn beschrijven een toestand waarin medewerkers van een organisatie boven zichzelf uitstijgen en zo hun omgeving inspireren om tot betere prestaties te komen. Voorwaarden voor zo’n toestand zijn positieve gedachten vanuit een innerlijke kracht en open staan voor feedback op het eigen handelen, of sterker nog, actief vragen om feedback op het eigen handelen. ‘Precies het tegenovergestelde van wat we meestal doen in een normale toestand’, zegt Quinn. ‘Met als gevolg dat de meeste organisaties vol zitten met conflicten en hun werknemers vaak ver onder hun potentieel werken’.

Sleutel om deze cultuur te doorbreken is de managers en leidinggevenden in een organisatie 4 vragen te laten stellen:

  • Welk resultaat wil ik creëren?
  • Wat zou mijn verhaal zijn als ik zou leven naar de normen en waarden die ik van anderen verwacht?
  • Hoe voelen anderen zich bij deze situatie?
  • Welke strategieën kan ik volgen om in deze situatie mijn doel te bereiken?


Wie deze vragen vaak genoeg stelt, kan slechte gewoontes vervangen door een nieuw patroon dat in ons onderbewustzijn de plaats van de oude routine inneemt.

Een van de oorzaken van de negatieve energie in organisaties is de hiërarchie. Mensen reageren hierop door primaire reflexen zoals vechten of vluchten. Deze reacties zorgen weer voor nieuwe negatieve energie en moeten dus doorbroken worden. Organisaties hebben behoefte aan leiders die deze automatische gedragspatronen kunnen doorbreken en ombuigen in een spiraal van positieve energie.

Dit heeft alles te maken met verwachtingen die leidinggevenden, en ook medewerkers, hebben van managementtaken. Over het algemeen is een leidinggevende of manager het grootste deel van zijn tijd bezig met het oplossen van dag dagelijkse problemen, een kenmerk van een reactieve cultuur. Conflicten tussen managers of leidinggevenden beïnvloeden niet zelden een hele afdeling of zelfs de hele organisatie. Managers moeten de moed hebben om tegen de stroom in te zwemmen, aldus Quinn.

Vreemd genoeg stuit Quinn op veel weerstand wanneer hij managers vertelt over het wetenschappelijk aangetoonde verband tussen positieve energie en winst. Ironisch genoeg zijn dit dezelfde managers die teveel uren maken, hun gezin verwaarlozen en een ongezonde levensstijl hebben. Dat wordt wel geaccepteerd. Deze weerstand lijkt een vorm van angst. Angst voor verandering, angst om te falen, angst voor het onbekende.

De sleutel om te komen tot positieve energie is het kijken naar het algemeen belang, in plaats van vast te blijven zitten in hiërarchische structuren. Deze ervaringen werken aanstekelijk, want ze inspireren de organisatie om blijvend boven hun capaciteit te presteren. Deze ervaringen kunnen in de toekomst worden ‘hergebruikt’ om de positieve energie te blijven voeden.
De inzichten uit ‘Lift’ worden bevestigd door een onderzoek, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Hay Group, waaruit naar voren komt dat bedrijven met betrokken personeel en een goed werkklimaat financieel bijna vijf keer beter presteren dan organisaties die deze zaken niet op orde hebben (onderzoeks-en adviesbureau Hay Group).

Gerd-Jan FrijtersAlle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340