Nieuws: De NPR3299 is vernieuwd

11/10/10

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3299 'Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen' is vernieuwd.

Deze praktijkrichtlijn vormt een handleiding voor de inrichting en het gebruik van ruimten voor het laden van tractiebatterijen. De vorige editie van de NPR 3299 dateerde van 2003. Deze vernieuwde uitgave is geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten en regelgeving. De NPR 3299 wordt op dit moment gepubliceerd als ontwerp en er kunnen wijzigingsvoorstellen worden ingediend.

De praktijkrichtlijn is een samenvatting van normen, voorschriften, wetgeving, veiligheidskeuringen en adviezen die door verschillende instanties worden gehanteerd. Deze wetgevingen, normen en voorschriften zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Europese ATEX-137 richtlijn, de Nederlandse richtlijn bodembescherming, ARBO-wetgeving en diverse Nederlandse normen zoals NEN 1010 en NEN 3140.

Belanghebbenden, zoals batterijleveranciers, inspecteurs en controlerende ambtenaren, kunnen deze praktijkrichtlijn als leidraad gebruiken bij het toepassen van de regels en wetten zoals die in de markt gelden bij het inrichten van laadruimten of laadplekken.

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340