Nieuws: De status omtrent de Nieuwe Richtlijn Arbeidsmiddelen

02/04/10

In de loop der jaren zijn er een aantal wijzigingen op de oorspronkelijke Richtlijn Arbeidsmiddelen de revue gepasseerd. Op 31 december 1992 is de Richtlijn Arbeidsmiddelen (89/655/EEG) in werking getreden.
Vervolgens kwam de Richtlijn 95/63/EG en later de Richtlijn 2001/45/EG tot wijziging van de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijnen betreffen in feite aanvullingen op de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Op 23 oktober 2009 is de nieuwe Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG) inwerking getreden. Eigenlijk is hierin niets veranderd. Het is een gecodificeerde versie waarin alle bovengenoemde richtlijnen zijn samengevoegd en artikelen hergegroepeerd zijn.

Echter in de Nederlandse versie van deze nieuwe Richtlijn zijn in bijlage 1, onder punt 2, een aantal taalaanpassingen doorgevoerd waarin de termen ‘bediening’ en ‘besturing’ door elkaar gebruikt worden. D&F is van mening dat de vertaling van de Europese Richtlijn in een aantal gevallen onjuist is.
De betekenis van de term ‘bediening’ en ‘besturing’ zijn immers beduidend anders. Na deze constatering heeft D&F een brief gestuurd naar het ministerie van SZW en gevraagd om de vertaalfout te herzien om eventuele verwarring en mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen.

Naar aanleiding van deze brief heeft een medewerker van de beleidsdirectie van het Ministerie van SZW een wijzigingsvoorstel gemaakt van de tekst van de betreffende paragrafen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het wijzigingsvoorstel wordt bestudeerd bij de juridische afdeling van het ministerie. Na goedkeuring van die afdeling zal het ministerie van SZW het wijzigingsvoorstel naar D&F sturen en vragen om een reactie.

Door: Aad Ammerlaan, Consultant Machine Safety

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340