Nieuws: Medewerker is zich bewust van onveilige situatie maar handelt er niet naar.

28/01/10


Dit concludeert D&F Consulting B.V. naar aanleiding van het onderzoek dat gedaan is naar de perceptie van de veiligheidscultuur, onder bezoekers van het congres Industriële Veiligheid 2010. In samenwerking met Heliview Conferences hebben alle vooraf geregistreerde bezoekers een uitnodiging gekregen om online deel te nemen aan de Mini Barometer Veiligheidsklimaat®. De response was ongekend  hoog met maar liefst 47%. In totaal hebben 183 van de 387 vooraf geregistreerde congresbezoekers de Barometer ingevuld.

Het onderzoek bestond uit 16 meerkeuzevragen in acht categorieën: management commitment, competenties, bewustzijn, betrokkenheid, attitudes, leiderschap, communicatie en gedrag.
Wat direct opvalt zijn de lage scores ten aanzien van management commitment (21%), betrokkenheid (33%) en gedrag (32%).

De onderwerpen bewustzijn en attitudes scoren zeer hoog met respectievelijk 85% en 63%. De deelnemers geven hiermee aan dat het veiligheidsbewustzijn goed ontwikkeld is en dat de attitude richting het onderwerp veiligheid positief is. Deze positieve scores zouden logischerwijs resulteren in een hoge score op veilig gedrag, echter deze blijft achter met slechts 32%.  Blijkbaar bestaan er bij veel organisaties nog steeds belemmeringen die veilig werken in de weg staan.                                                                                           
Onveilig gedrag komt bijna zonder uitzondering voort uit een positieve intentie; het levert snelheid, status, gemak, aanzien en aandacht op. Dit is voor D&F zeer herkenbaar uit de dagelijkse praktijk.

De individuele antwoorden vertellen dat een mogelijk gebrek aan management commitment te wijten is aan onvoldoende aanwezigheid van de managers op de werkvloer om over veiligheid te praten, 46% van de respondenten geeft hiervoor een onvoldoende. En 40% van de respondenten beantwoordt de vraag: “Managers komen regelmatig naar mij toe om mijn mening te vragen over veiligheid” met een onvoldoende. Samenvattend toont dit onderzoek aan dat bij de deelnemers de perceptie aanwezig is dat veiligheidsbewustzijn en veiligheidsattitude goed ontwikkeld zijn. Desondanks wordt er toch regelmatig onveilig gewerkt.


D&F heeft de resultaten van het onderzoek verwerkt in een uitgebreide whitepaper.

 om de resultaten van het onderzoek nu te bekijken.

 

 

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340