Nieuws: Nieuwe A-norm

06/12/10

Er zijn weer veranderingen op het normen front te melden. De volgende drie normen worden namelijk vervangen:

ISO 12100-1:2003 veiligheid van machines. Basis begrippen, algemene ontwerpbeginselen - Deel 1: Basisterminologie, methodologie
ISO 12100-2:2003 veiligheid van machines. Basis begrippen, algemene ontwerpbeginselen- Deel 2 Technische principes
ISO 14121-1:2007 veiligheid van machines. Risicobeoordeling - Deel 1: Principes
Genoemde normen worden vervangen door de inmiddels geharmoniseerde norm EN ISO 12100:2010 veiligheid van machines. Algemene ontwerpbeginselen. Risicobeoordeling en risicoreductie.

Verandering, maar toch geen verandering

Deze verandering betekent voor de machinebouwer geen verandering in de diverse ontwerp processen, maar wel wijziging in bijvoorbeeld de Verklaring van Overeenstemming.

Indien in de verklaringen en overige documentatie wordt verwezen naar de drie teruggetrokken normen, verdient het de aanbeveling deze te laten refereren aan de nieuwe A-norm EN ISO 12100:2010

Dit heeft in het bijzonder consequenties voor bedrijven die machines seriematig produceren en bedrijven die machines ontwerpen die eerst geleverd worden nadat deze norm van kracht is geworden. Mochten er bedrijven zijn die hierbij hulp wensen, dan kan D&F daarbij natuurlijk van dienst zijn.

Alle nieuws van 2010

Neem contact met mij op

versturen

Of bel ons direct op

076 5040 340